Насловна Енергија Обновљиви извори Обновљиви извори енергије и алтернативна горива

Обновљиви извори енергије и алтернативна горива

16952
0
Време читања: 3 минута

Замена угља и нафте за алтернативне изворе енергије као и основних горива са алтернативним, постигла би успех и смањила утицај загађења на животну средину. Све то супер звучи, али хајде прво да видимо шта су алтернативни извори енергије и алтернативна горива и како све то функционише.

Алтернативни извори енергије су обновљиви извори енергије.

Обновљиви извори енергије представљају неисцрпан природан вид енергије која се налази свуда око нас. Под појмом обновљиви извори енергије, подразумевају се извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или делимично. Најзначајнији извори овог типа јесу:

  • Соларна енергија
  • Енергија ветра
  • Енергија воде (хидроенергија)
  • Геотермална енергија
  • Биоенергија (биомаса)

Соларна енергија

Соларна енергија се може искористити на разне начине и употребити као топлотна, електрична, хемијска или механичка енергија.
Најједноставнији начин је сакупљање топлотне енергије помоћу соларних колектора који дају топлу воду или топао ваздух који се могу користити за грејање топле воде за домаћинство, базене, радијаторе или подно грејање.

Енергија ветра

Као добре стране искоришћавања енергије ветра истичу се висока поузданост рада постројења, нема трошкова за гориво и нема загађивања околине. Лоше стране су високи трошкови изградње и промењивост брзине ветра (не може се гарантовати испоручивање енергије).

Хидроенергија

После открића електричног генератора у 19. веку, започета је изградња све већих хидроелектрана, где се механичка енергија воде претвара у електричну у генератору. Једна од првих која је производила наизменичну струју, са учешћем Николе Тесле, је подигнута на Нијагариним водопадима.

Предност овога је да се енергија преко жица може пренети на велике удаљености. Изградња великих хидроелектрана и њихов рад имају многе мане, као што су загађење, бука и угрожавање биодиверзитета.

Геотермална енергија

Геотермална енергија представља готово неисцрпан извор топлоте будући да Земљино усијано језгро константно шаље топлоту ка површинским водама, стенама и земљишту.

Топлотна енергија може да се узме из подземних вода које су на температури од око 14 °C током целе године. Процењено је да залихе геотермалне енергије далеко превазилазе енергетске залихе угља, нафте, природног гаса и уранијума заједно. Њена предност су занемарљиво мали негативан утицај на околину и огромни потенцијал, док су мане условљеност положајем, дубином, температуром и процентом воде у одређеном геотермалном резервоару.

Биомаса

Биомаса је значајан извор енергије јер не емитује додатну количину угљен-диоксида у атмосферу. Добија се из многобројних врста извора, а као најважнији производи њихове прераде јесу биоетанол, биодизел и биогас.

Последњих година (у Србији) обновљиви извори енергије имају све већу улогу у производњи енергије. Пораст коришћења обновљивих извора доприноси смањењу негативних утицаја енергетике на животну средину, повећању поузданости снабдевања енергијом и омогућава успостављање одрживог развоја енергетике.

Дијаграм потрошње примарне енергије (%) 2012. године

Мана алтернативних извора енергије јесте што неки угрожавају животиње и биодиверзитет. На пример, ветрењаче могу угрозити животе птица и слепих мишева, јер се животиње не прилагођавају тако брзо променама у њиховом окружењу. Хидроелекране исто тако могу угрозити водени бидиверзитет, смањити број врста и променити у потпуности окружење.

Алтернативна горива

Алтернативна горива су горива која су алтернатива (замена) уобичајеним горивима. Алтернативна горива су позната као и не-конвенционална или напредна горива.

Конвенционални горива укључују: фосилна горива (нафта (уље), угља и природног гаса), као и нуклеарни материјал као што су уранијум и торијум, као и вештачка радиоизотопска горива која су направљена у нуклеарним реакторима.

Нека позната алтернативна горива укључују биодизел, биоалкохол (метанол, етанол, бутанол), хемијски сачувану струју (батерије и гориво ћелије), водоник, нефосилни метан, нефосилни природни гас, биљно уље, пропан и друге биомасене изворе .

Биогорива је назив за горива која или сама спадају у биомасу или су настала прерадом биомасе тј. живих организама (биљака, животиња, микроорганизама), те као таква, за разлику од фосилних горива, спадају у обновљиве изворе енергије. У биогорива се убрајају и горива која су нуспродукт других процеса, и која би иначе била отпад.

Главни проблем у већем остваривању ових идеја јесу економско-друштвени услови у држави, али и у глобалу. Сировина и обновљивих извора имамо на претек, али не и погона (барем не у Србији) у којим би се вршила прерада биомасе у гориво или трансформација енергије у неки други облик.

Код нас је ово и даље само идеја, али надам се да ће се она реализовати, барем неки део. Иронија свега је то што смо ми једина врста на планети Земљи која плаћа да живи на истој.

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име