Naslovna Živi svet Biljke Biljke mesožderke u vašim domovima!

Biljke mesožderke u vašim domovima!

37
0

Kada smo već otvorili temu biljaka koje vole meso, možda je zgodno da spomenemo koje uslove jedno takvo stvorenje zahteva za rast u vašem domu. Kao i u slučaju svih drugih biljaka, treba obratiti pažnju na 4 glavna faktora: zemljište, vlažnost, temperaturu i osvetljenost.

Kao podloga se najčešće koristi smeša peska i treseta. Treset održava povoljnu vlažnost, a pesak daje potrebnu strukturu podlozi. U zavisnosti od karakteristika odabrane vrste, pored toga se dodaju perlit ili vermikulit ili se kao podloga koriste samo žive mahovine roda Sphagnum. Najbitnije, u podlogu se ne dodaje nikakvo đubrivo, jer sve mesožderke rastu na siromašnom zemljištu. U prisustvu viška nutrijenata, biljka ne razvija klopku za lov ili ugine.

Kako većina karnivornih biljaka zahteva vlažne uslove, plastične saksije su dobar izbor, jer na njihovoj površini ne mogu da se razvijaju alge. Dimenzije saksije obično nisu relevantne, ali uglavnom su odgovarajuće one čija je visina oko 2/3 prečnika. Ispod saksije potrebno je postaviti podmetač koji je oko 2,5 cm dubok i barem 2,5 cm širi od same saksije. Ovaj podmetač treba da bude pun vodom tokom celog vegetacionog perioda. Tokom zime, kada većina biljaka ulazi u period dormancije (spavanja), dovoljno je da podloga bude samo umereno vlažna, pa se voda može dodavati jednom ili dva puta mesečno. Izuzetak su tropske vrste koje rastu tokom cele godine, poput onih iz roda Pinguicula, koje je potrebno konstantno zalivati. Treba izbegavati zalivanje odozgo, pošto može prouzrokovati truljenje, posebno ako se u poglozi nalazi Sphagnum. Većina mesožderki živi na neutralnom ili kiselom zemljištu i ne toleriše krečnjak, a još manje hlor i fluor koji se dodaju u gradskim vodovodima. Tako da je kišnica najbolji izbor za zalivanje. Ako nemate uslova za prikupljanje kišnice, destilovana voda može da posluži. Alternativa za kratak vremenski period je prokuvana i ohlađena voda sa česme.

Što se tiče temperature, važno je proveriti koje su temperature potrebne za ulazak u period dormancije i koju minimalnu temperaturu biljka podnosi. Tako, neke vrste iz roda Drosera podnose 0 °C i mogu ostati dormantne u formi krtole i do 8 meseci. Sve vrste Serracenia dobro podnose hladne periode, imaju zaštitu od mraza i ne vole toplotu tokom zime.

Kada je u pitanju osvetljenje, dva faktora doprinose razvijenosti biljke: intenzitet svetla i broj svetlih časova u toku 24 časa. Najbolje je pozicionirati biljku na južno okrenute prozore, odakle najduže dopire svetlost. Iako većina podnosi direktno svetlo, ono promoviše rast algi i mahovina koje mogu da priguše listove za lov i ubiju biljku. Vrste roda Nepethes su posebno osetljive i preferiraju senku. Veštačko svetlo je odgovarajuće za većinu karnivornih biljaka, ali je potrebno da bude postavljeno blizu i da ne odaje toplotu. Dužina svetlog perioda može da utiče na cvetanje i ulazak/izlazak iz dormancije. Kratak period dana je obično signal za ulazak u dormanciju, tada biljka formira samo nekarnivorno lišće i usporava rast. U principu, priroda sama reguliše ovaj aspekt. Dužinu dana je potrebno veštački modifikovati samo u slučaju da biljka ne može da izađe iz perioda dormancije.

Kupljeno seme bi trebalo da proklija u medijumu koji je odgovarajući za odraslu biljku uz indirektno osvetljenje. Većina semena klija na temperaturi 12.5 – 18 °C, i nisu potrebni nikakvi dodatni uslovi. Klijanje traje od 2-3 nedelje do 2 godine kod nekih krtolastih vrsta iz roda Drosera.

Skoro sve karnivorne biljke rastu sporo i pripadaju grupi perena, odnosno višegodišnjih biljaka. Potrebno im je postojano stanište, koje obezbeđuje kontinuiran rast tokom godina, nakon koga cvetaju. U slučaju da se dotok nutrijenata na staništu poveća ili se vlažnost promeni, kompetitivno jače biljke zauzimaju njihovo mesto. Lepo je pružiti jednoj mesožderki adekvatno stanište u svom domu, ali je mnogo važnije da budemo svesni našeg uticaja na životnu sredinu, posebno tresetna staništa, usled koga su neke od ovih „zveri“ ugrožene u divljini.

Informacije o uslovima gajenja pojedinačnih vrsta možete naći u knjizi „Growing carnivorous plants”, pisca Rice Barry.

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime