NaslovnaZanimljivostiBisfenol A, u čemu je problem?

Bisfenol A, u čemu je problem?

306
0

Šta je uopšte Bisfenol A?

Bisfenol A je organsko jedinjenje, ima 15 ugljenikovih atoma i pripada grupi difenilmetanovih derivata. Reč je o bezbojnoj i čvrstoj supstanci, koja se dobro rastvara u organskim rastvaračima, a slabo u vodi.

Koristi se u hemijskoj industriji kao osnova za pravljenje plastike i osnovna je supstanca u predmetima kao što su: CD-ovi, termopapir na blagajnama, mobilnim telefonima, kacigama za motorcikliste i plastičnim flašama.

Otkrio ga je 1891. godine Ruski hemičar Aleksandr Dianin.

Prema istraživanjima naučnika, BPA se koristi još od 1950-ih radi stvrdnjavanja polikarbonata i proizvodnje epoksi smole, koja se koristi kao film u proizvodnji prehrambenih konzervi.

Ranih 1930-ih, Britanski biohemičar, Edvard Čarls Dods je testirao BPA kao veštački estrogen i pokazao da ima 37 000 puta manje dejstvo. On je kasnije razvio dietilstilbestrol kao sintetički estrogen za žene i životinje dok nije zabranjen zbog rizika od raka.

BPA nikada nije bio korišćen kao lek.

Uticaj na zdravlje

BPA je najštetniji u ranim fazama trudnoće. Mogući su problemi beba sa disanjem zbog astme, bronhitisa, alergije ili infekcije.

Jedna od novijih studija potvrdila je vezu BPA sa srčanim problemima. Naime, muškarci sa visokim dozama ovog jedinjenja u organizmu imaju veći rizik od oboljenja, a sve to zbog toga što BPA potiskuje hormon koji nas štiti od srčanog udara i oksidativnog stresa.

BPA smanjuje sposobnost organizma da efikasno koristi insulin, pa se povezuje i sa dijabetesom.

Može izazvati agresivnost i hiperaktivnost kod dece. Isto tako može oštetiti jetru i creva i da ometa rad štitne žlezde.

BPA je popularan kao razvijač boje u indigo papiru bez ugljenika, a u termalnom papiru je prisutan u slobodnom obliku (nije polimerizovan), što ga čini opasnijim, jer se lakše resorbuje od polimerizovanog BPA iz drugih izvora. Rukovanjem termalnim papirom, BPA se nanosi na kožu i može se progutati.

Evropski podaci ukazuju na to da on ulazi u proces reciklaže i u druge papirne proizvode, pa čak i u zemljište oko đubriva. Nema tačnog podatka o količini BPA koji se koristi u termalnom papiru ali 2005. je ta brojka bila 1 890 tona godišnje u Americi, dok je ukupna proizvodnja bila procenjena na 1 150 000 tona godišnje (prema izveštaju EPA iz 2012.).

FDA je 2012. zabranila BPA u flašicama za bebe ali je ekološka radna grupa zabranu opisala kao „kozmetičku” i istakla da ako zaista želimo da zaštitimo ljude od štetnog dejstva BPA, treba da ga zabranimo u konzervama dečije hrane i pića.

Najnovija istraživanja

  • Jedno od istraživanja androloga sa univerziteta u Čikagu pokazalo je da izlaganje BPA može izazvati prekomernu produkciju stem ćelija prostate i tako povećati rizik od kancera.
  • Nepoželjni neurološki efekti se javljaju kod primata koji su redovno izloženi Bisfenolu A u nivoima koji su ekvivalentni maksimalnoj bezbednoj dozi prema EPA.
  • U oktobru 2016, EFSA iznosi rezultate studija na životinjama gde tvrdi da BPA može uticati na imunski sistem.
  • Februar 2017, istraživanje na model sistemu Danio rerio (zebrica): izlaganje BPA tokom 3 razvojna stadijuma. Zaključeno je da postoje izvesni štetni efekti kod najranijeg stadijuma razvića, kao što je smrtnost i razne malformacije.

Zaključak

Uprkos tome što je veliki broj država zabranilo upotrebu ovog štetnog jedinjenja, zabrana se odnosi samo na bočice za decu.

Dok čekamo 2020. godinu, kada će stupiti na snagu konačna zabrana termalnog papira, kako kaže načelnica Odeljenja za hemikalije Ministarstva zaštite životne sredine, ostaje nam samo da pažljivo rukujemo plastikom i da uvek sa sobom imamo vlažne maramice kada idemo da platimo račune za struju.

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime