NaslovnaŽivi svetGlobalno zagrevanje i njegov uticaj na velikog belog medveda

Globalno zagrevanje i njegov uticaj na velikog belog medveda

590
0

Šta je to globalno zagrevanje?

Pod globalnim zagrevanjem se smatra rast prosečne temperature Zemljine atmosfere i okeana, kao i prateće klimatske promene. Smatra se da je 20. vek period kada se temperatura povećala za čak 0,8 °C.

Na šta mislimo kada kažemo klimatske promene?

Pre nego što se intenzivirao razvoj industrije, klimatskim promenama su smatrane promene u klimi koje su izazvane od strane različitih prirodnih okolnosti, međutim sa pojačanom industrijalizacijom, pod klimatskim promenama se osim prirodnih, smatraju i  promene u klimi koje su nastale kao rezultat čovekove aktivnosti (izduvni gasovi automobila, izduvni gasovi iz fabrika itd).

Klimatske promene su izazvane globalnim zagrevanjem, tačnije povećanjem prosečne temperature planete Zemlje. Porastom temperature naše planete, dolazi do promena u količini padavina, kao i u nivou mora, što u velikoj meri utiče na živi svet. Antropogeni uticaj je jedan od glavnih faktora za globalno zagrevanje, pa samim tim i  za klimatske promene. Čovek utiče kroz povećanje koncentracije gasova staklene bašte (CO, CH4, N2O, SF6) tako što proizvodi izduvne gasove, sagorevanje fosilnih goriva i krčenje šuma.

Na koje sve načine se ispoljavaju klimatske promene?

Klimatske promene nose mnoge negativne posledice sa sobom, pa su tako neke od njih: pojava suša, pojava većih i ozbiljnijih poplava, šumski požari velikih razmera, zatim smanjenje snežnog pokrivača i topljenje leda, posebno na polovima. Ove promene utiču negativno i na postojanje i opstanak mnogih vrsta, kako biljaka, tako i životinja. Jedan od primera je veliki beli ili polarni medved.

Veliki beli ili polarni medved je najveći kopneni mesojed. Njegov se život odvija na Arktiku. On je prilagođen za život na kopnu, u vodi, kao i na ledu. Polarni medved se hrani mladim morževima, fokama i kitovima, ali obzirom da je odličan predator, ne preza da pojede sve što može da ubije. Smatra se da je beli medved jedina životinja koja čoveka smatra svojim plenom.

Veliki beli medved je urožena vrsta?

Da. Ova vrsta medveda je izuzetno pogođena klimatskim promenama. Sa povećanjem prosečne temperature Zemljine atmosfere i okeana, dolazi do topljenja ledenih kalota na polovima, a kao rezultat toga smanjuje se mogućnost da medvedi sebi ulove hranu, zato što oni love isključivo sa leda. Topljenjem leda, medvedi su prinuđeni da prelaze veće udaljenosti, plivajući, u potrazi za mestom za lov, a samim tim se troši velika količina energije i dolazi do gubitka kilograma, hipotermije i povećanog rizika od smrti. Upravo iz ovog razloga IUCN 2006. godine proglašava belog medveda ugroženom vrstom, kategorija ranjivih vrsta.

U nedostatku hrane koju mogu da uhvate sa leda (npr. foke kada izlaze da dišu kroz šupljine u ledu), medvedi se često daju u potragu za hranom, kako bi preživeli. U februaru 2019. godine zabeležen je slučaj na severu Rusije, kada je primećeno u naseljenom području, koje broji nekoliko stotina stanovnika, oko 50 polarnih medveda. Čak se desilo nekoliko napada na čoveka, kao i pokušaja medveda da uđu u kuće.

Kao rezultat ovakvih dešavanja, ispitivanjem DNK polarnog medveda, koji je uhvaćen u Kanadi, ustanovljeno je da postoji već nekoliko generacija mešavine belog medveda i grizlija.

Kada bi čovek bio malo više ekološki osvešćen i kada bi se trudio da znatno smanji emisiju ugljenika u vazduhu, možda bi ova ugrožena vrsta imala šansu da preživi ono što istraživanja predviđaju, a to je izumiranje ove vrste kroz 50 godina.

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime