NaslovnaZanimljivostiPredeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“

Predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“

675
0

Osmog aprila 2015. godine područje reke Karaš i reke Nere proglašeno je za predeo izuzetnih odlika i tako postalo najmlađe zaštićeno područje u Srbiji. Predeo koji obuhvata oko 1540 hektara, od čega je oko 94% u režimu zaštite drugog, a preostalih 36% u režimu zaštite trećeg stepena, prostire se u jugoistočnom Banatu i naslanja se na granicu sa Rumunijom. Samo područje sastoji se od tri celine: Karaš, Nera i Mali pesak.

Karaš obuhvata deo velike mrtvaje istoimene reke koja je nastala prokopavanjem kanala Dunav-Tisa-Dunav. Nera obuhvata ceo tok ove reke u Srbiji dok Mali pesak čine travnata, peščarska i stepska staništa duž leve obale Karaša kao i njegovu mrtvaju sa leve strane kanala „DTD“ .

Reka Karaš izvire u Rumuniji ispod Anina planina, nakon svojih 110 km dužine od čega 60 km kroz Srbiju, uliva se u Dunav kod mesta Stara Palanka. Karaš predstavlja deo kanala Dunav-Tisa-Dunav. 

Reka Nera ističe iz planine Semenik u rumunskom Banatu, duga je 124 km i takođe se uliva u Dunav. Ona teče duž granice Srbije i Rumunije povezujući Karpate i Panonsku niziju. Ušće Nere u Dunav, područje pod nazivom Labudovo okno, upisano je u registar Međunarodno značajnih vlažnih područja dok su Mali pesak i meandri Karaša upisani u registar Međunarodnih značajnih staništa ptica. 

Ove dve reke same po sebi naizgled su sasvim obične, međutim predeo između njih je sve samo ne običan. Južno od reke Karaš, a severno od Nere nalazi se opština Bela Crkva i prostrani predeo ne samo izuzetnih odlika već i netaknute raznolike prirode.

Osnovnu vrednost PIO „Karaš-Nera“ predstavljaju očuvani napušteni meandar reke Karaš i rečna staništa Nere. Ovaj predeo se odlikuje različitim oblicima reljefa na relativno maloj površini. Najveća akumulacija eolskog peska čini ovo mesto najupadljivijim dinskim predelom u Srbiji gde visina dina može da dostigne i 100 metara. Oivičen ovim dvema rekama, „Mali pesak“ čini jedinstven kontrast suvih peščara i bistrih bujičnih voda, a zbog ispaše koja se ovde stalno odvija on nije obrastao žbunjem i drvećem pa je dinski reljef najvidljiviji.  Na prostoru kompleksa „Karaš-Nera“ se još mogu naći i raznovrsni predeli ravničarskih meandra bujičnih reka, sprudova i priobalnih šuma kao i peščarski pašnjaci. U odsečenim meandrima Karaša sačuvana je podvodna, priobalna i plutajuća vegetacija, a prisutne su i retke životinjske vrste.

Posebno vredan predeo čini reka Nera sa svojom plavnom zonom, to je jedna od retkih preostalih neregulisanih reka u Vojvodini koja često menja tok i gradi predeo sačinjen od strmih obala, sprudova, ada, meandra i laguna.

Na ovom području živi najverovatnije najveća populacija tekunica u Vojvodini, a predstavlja i stanište zaštićenog stepskog sokola i još mnogo vrsta barskih ptica. Karakteristično za ovaj predeo je još i to što je ovde uspelo da se sačuva pašnjačko stočarstvo koje nije česta pojava u Vojvodini.

Tekunica (Spermophilus citellus)

Pored prirodnih lepota i posebnosti, predeo „Karaš-Nera“ se odlikuje i kulturno-istorijskim znamenitostima. U neposrednoj blizini nalazi se važno arheološko nalazište u kojem su pronađena čuvena kolica iz Dupljaja koja su jedan od najvažnijih arheoloških predmeta sa naših prostora, a potiču iz bronzanog doba.

Kolica iz Dupljaja

Ovaj izvanredan predeo predstavlja još jednu dragocenost naše zemlje i mesto za uživanje za sve ljubitelje prirode i njene raznolikosti, a posebno za one koji žele da pobegnu od komercijalnih i prepunih turističkih mesta.

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime