Насловна Свет око нас Земљиште Биолечење земљишта

Биолечење земљишта

3722
0
Време читања: 2 минута

Ако је земљиште до те мере загађено да представља опасност за околину, морају се предузети мере да се та опасност смањи, а једна од тих мера јесте биоремедијација.

Биоремедијација је деструктивна техника која се базира на функцији микроорганизама. Загађујуће супстанце су извор хране и енергије за микроорганизме, а услови за њихов раст и развој или већ постоје у земљишту или се накнадно стварају.

Пример како микроорганизми учествују у разградњи

Предности:

  • Мали трошкови;
  • Потпуна разградња загађујућих материја, па није потребан накнадни третман продуката деструкције.

Мане:

  • Дуго време трајања;
  • Неки продукти разградње смањују активност микроорганизама или их уништавају;
  • Неки продукти разградње су још токсичнији од првобитних полутаната.

Биоремедијација се најчешће примењује код земљишта које је загађено биоразградивим супстанцама и то нафтом и њеним дериватима, органским растварачима, пестицидима и другим.

Биоаугментација је убрзавање биоразградивости додавањем култивисаних микроорганизама погодних за разградњу одређених загађујућих супстанци.

Кометаболизам је поступак у коме се користи више врста микроорганизама од којих се једна врста храни неком од загађујућих материја  и при томе производи ензиме који хемијски трансформишу загађујућу материју или активирају другу врсту микроорганизама која врши пречишћавање.

Биоремедијација може бити ex-situ – ако се земљиште пречишћава у посебним погонима за пречишћавање и in-situ – ако се биоремедијација врши на самој локацији.

Микроорганизми који учествују у разградњи могу бити ендогени (они који су већ у земљишту) и егзогени (додати у земљиште).

Неке од метода биоремедијације јесу:

Ово је једна од најчистијих мера за пречишћавање земљишта, а исто тако јефтинија од других физичко-хемијских метода. Такође се може комбиновати и са неким физичким или хемијским методама где се добија још већи учинак.

И ако постоји лек за загађено земљиште, чувајте га од загађења, јер ту се рађа наша храна!

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име