NaslovnaSvet oko nasZemljišteBiolečenje zemljišta

Biolečenje zemljišta

653
0

Ako je zemljište do te mere zagađeno da predstavlja opasnost za okolinu, moraju se preduzeti mere da se ta opasnost smanji, a jedna od tih mera jeste bioremedijacija.

Bioremedijacija je destruktivna tehnika koja se bazira na funkciji mikroorganizama. Zagađujuće supstance su izvor hrane i energije za mikroorganizme, a uslovi za njihov rast i razvoj ili već postoje u zemljištu ili se naknadno stvaraju.

Primer kako mikroorganizmi učestvuju u razgradnji

Prednosti:

  • Mali troškovi;
  • Potpuna razgradnja zagađujućih materija, pa nije potreban naknadni tretman produkata destrukcije.

Mane:

  • Dugo vreme trajanja;
  • Neki produkti razgradnje smanjuju aktivnost mikroorganizama ili ih uništavaju;
  • Neki produkti razgradnje su još toksičniji od prvobitnih polutanata.

Bioremedijacija se najčešće primenjuje kod zemljišta koje je zagađeno biorazgradivim supstancama i to naftom i njenim derivatima, organskim rastvaračima, pesticidima i drugim.

Bioaugmentacija je ubrzavanje biorazgradivosti dodavanjem kultivisanih mikroorganizama pogodnih za razgradnju određenih zagađujućih supstanci.

Kometabolizam je postupak u kome se koristi više vrsta mikroorganizama od kojih se jedna vrsta hrani nekom od zagađujućih materija  i pri tome proizvodi enzime koji hemijski transformišu zagađujuću materiju ili aktiviraju drugu vrstu mikroorganizama koja vrši prečišćavanje.

Bioremedijacija može biti ex-situ – ako se zemljište prečišćava u posebnim pogonima za prečišćavanje i in-situ – ako se bioremedijacija vrši na samoj lokaciji.

Mikroorganizmi koji učestvuju u razgradnji mogu biti endogeni (oni koji su već u zemljištu) i egzogeni (dodati u zemljište).

Neke od metoda bioremedijacije jesu:

Ovo je jedna od najčistijih mera za prečišćavanje zemljišta, a isto tako jeftinija od drugih fizičko-hemijskih metoda. Takođe se može kombinovati i sa nekim fizičkim ili hemijskim metodama gde se dobija još veći učinak.

I ako postoji lek za zagađeno zemljište, čuvajte ga od zagađenja, jer tu se rađa naša hrana!

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime