NaslovnaEnergijaUticaj nejonizujućeg zračenja na životnu sredinu

Uticaj nejonizujućeg zračenja na životnu sredinu

1823
0

Prvo da objasnimo šta je uopšte zračenje. Zračenje ili radijacija je usmereni prenos energije putem čestica (npr. alfa i beta čestice) ili talasa (npr. radio-talasi). Kada se energija prenosi putem čestica onda se to zračenje naziva čestično, a kada se energija prenosi putem talasa to je onda elektromagnetno zračenje.

Onda, šta je razlika između jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja? Jonizujuća zračenja jesu čestična zračenja koja spadaju u elektromagnetni spektar zračenja i mogu da jonizuju materiju i atom dok prodiru kroz ljudsko telo i izazivaju oštećenja u ćelijama. Nejonizujuće zračenje ne poseduje dovoljnu energiju da izazove jonizaciju atoma u živim organizmima, zbog čega se smatraju manje štetnim od jonizujućih zračenja.

Elektromagnetni spektar: Desno je elektromagnetni spektar koji obuhvata jonizujuće zračenje irazito visoke frekvencije, a malih talasnih dužina, levo je spektar elektromagnetnog nejonizujućeg zračenja, a samo mali deo ovog spektra mi vidimo i to je vidljiva svetlost koja obuhvata frekvencije od 4×1014Hz do 7,9×1014Hz.

U elektromagnetnom spektru nejonizujuće zračenje obuhvata dve široke oblasti: nejonizujuća elektromagnetna polja i optičko zračenje. Danas posebno pričamo o nejonizujućim elektromagnetnim poljima. Iako vam ovo zvuči veoma dosadno i osećate se da ste se vratili u školu i na časove fizike, potrudiću se da ne budem tako suvoparna i dosadna 🙂

Optičko zračenje je nama prilično blisko i poznato, samo ga nismo nikad znali po ovakvom nazivu, a tu spadaju: UV zračenje, vidljiva svetlost i infracrveno (IC) zračenje.  

Čovek je svakodnevno izložen nejonizujućem elektromagnetnom zračenju, manje iz prirodnih, a više iz veštačkih izvora. Prirodni izvori nejonizujućih zračenja su retki i izrazito slabi. Jedini prirodni izvori su Sunce, udaljeni pulsari (neutronske zvezde), ostali kosmički i zemaljski izvori kao što je munja ili Zemljino magnetno i električno polje. Svi ostali izvori nejonizujućih zračenja su antropogenog porekla.

Nejonizujuća elektromagnetna polja obuhvataju:

  • niskofrekventna zračenja (trafostanice, dalekovodi, računari, električni vozovi) i 
  • visokofrekventna zračenja (radio i televizijske antene, bazne stanice mobilne telefonije, industrijski, naučni i medicinski uređaji, mikrotalasne pećnice).

Ovo je samo najosnovnija podela nejonizujućih magnetnih polja, a kako bih vam dočarala koliko je podeljen i kompleksan ovaj elektromagnetni spektar, evo primera kako se dele samo radio-talasi:

Radio opsegFrekvencija i talasna dužina talasaUpotreba
Ekstremno niske frekvencije3-30 Hz100000-10000 kmKomunikacija sa podmornicama
Super niske frekvencije30-300 Hz10000-1000 km
Ultra niske frekvencije300-3000 Hz1000-100 kmKomunikacija u rudnicima
Vrlo niske frekvencije3-30 kHz100-10 kmNavigacija, geofizika, bežični monitori srčanog ritma, signal za tačno vreme
Niske frekvencije30-300 kHz10-1 kmAM dugotalasno emitovanje (Evropa i delovi Azije), radio amateri
Srednje frekvencije300-3000 kHz1000-100 mLavinski primo-predajnici (služe za pronalaženje ljudi zatrpani snežnom lavinom)
Visoke frekvencije3-30 MHz100-10 mKratkotalasno emitovanje, pomorska i mobilna radio-telefonija
Vrlo visoke frekvencije30-300 MHz10-1 mFM, televizijska emitovanja 
Ultra visoke frekvencije300-3000 MHz1-0.1 mMikrotalasne pećnice, mobilni telefoni, bežična kompjuterska mreža, BluetoothGPS, 4G mobilna mreža
Super visoke frekvencije3-30 GHz100-10 mmRadi astronomija, mikrotalasni uređaji, većina modernih radara, kablovska i satelitska televizija, satelitski radio, 5G mobilna mreža
Ekstremno visoke frekvencije30-300 GHz10-1 mmVisokofrekventni mikrotalasni radio releji, radio amateri, 
Izuzetno visoke frekvencije300-3000 GHz1-0,1 mmDaljinska detekcija, eksperimentalno medicinsko snimanje za zamenu rendgenskih zraka

Veštački izvori nejonizujućeg zračenja su svuda oko nas, od mobilnih telefona, preko frižidera do antena i trafostanica. U ovom tekstu spemenuću neke od prirodnih i veštačkih izvora i kako oni deluju na nas.

Uticaj na životnu sredinu i zdravlje čoveka

Elektromagnetna polja mogu izazvati biološke efekte koji ponekad mogu dovesti do negativnih efekata na zdravlje. Važno je razlikovati ta dva pojma. Biološki efekat se javlja kad izlaganje elektromagnetnim poljima uzrokuje fiziološke promene u biološkom sistemu koje se mogu otkriti merenjem ili opažanjem. Negativan efekat na zdravlje se javlja kada je biološki efekat izlaganja polju izvan normalnog raspona koje organizam može kompenzovati i koji je protivan trenutnom zdravstvenom stanju osobe. Ali biološki efekti i negativni uticaji na zdravlje se danas iz dana u dan osporavaju, ili su vrednosti, odnosno rezultati,zanemarljivi. Ali opet, kao i jonizujuće zračenje, i ovo zračenje se mora pratiti i meriti.

Kao konkretan i dokazan negativan uticaj nejonizujućeg zračenja jeste jedino zauzimanje prostora i uništavanje staništa instalacijom dalekovoda, trafostanica ili baznih stanica mobilne telefonije. Danas se tehnologija brzo razvija i širi prema potrebama čovečanstva, čija populacija iz dana u dan raste kao i naše potrebe.

Poslednjih nekoliko godina povećalo se zanimanje javnosti za uticaj nejonizujućih elektromagnetnih polja na zdravlje čoveka, naročito kada se podigla panika oko 5G mreže. Šta je zapravo 5G mreža i odakle ona potiče?

5G mreža jeste mobilna telekomunikaciona mreža. Bazna stanica mobilne telefonije je mesto na kome se nalazi ogovarajuća oprema i uređaji (npr. antene, radio primopredajnici) i služi za povezivanje bazne stanice sa ostalim delovima mobilne mreže. Ove stanice pomoću radio primopredajnika primaju i šalju signal našim mobilnim telefonima. Bazna stanica jednog operatora može istovremeno raditi sad već u pet mobilne mreže: 1G, 2G, 3G, 4G i 5G. Razliku između ovih mreža čine njihove frekvencije, što je novija generacija mreže to je veća frekvencija, ali ne i opasnija. Ovo znači da će se signal samo bolje i brže prenositi i razmenjivati podaci. Mere bezbednosti i zaštite zdravlja ljudi i životne sredine propisuju da se kod nas i u svetu, bazne stanice mobilne telefonije postavljaju na: stubove visine 20-36 metara, najviše objekte koji dominiraju okolinom, na fasade objekata (panelne bazne stanice pokrivaju određenu lokaciju) i pokretne bazne stanice (za vreme održavanja raznih skupova, koncerata i sl.). Ali postavljaju se i radi boljeg primanja i slanja signala na tu visinu. Štetno delovanje jeste što zauzimaju prostor kako na zemlji tako i vazdušno, i u slučaju postavljanja dodatne konstrukcije za baznu stanicu, okolina mora biti čista i bez visokog drveća.

Mobilni telefoni danas su sastavni deo savremenih telekomunikacija. Danas u svetu 66,72% populacije poseduje mobilni telefon, a taj broj se još uvek brzo povećava. S obzirom na ogroman broj korisnika mobilnih telefona, čak i mali negativan efekat na zdravlje bi mogao imati velike posledice na javno zdravlje. Istraživanja su jasno pokazala povećani rizik od saobraćajnih nesreća kada se mobilni telefoni koriste tokom vožnje. Taj efekat je povezan sa ometanjem vozača pri vožnji, a ne sa posledicama radiofrekventnih zračenja iz uređaja. Što znači da telefoni kao izvori nejonizujućeg zračenja zapravo nemaju značajan efekat na ljudsko zdravlje.

Da bi se električna energija prenela na velike udaljenosti koriste se dalekovodi visokog napona. Pre distribucije stanovništvu, ili lokalnim preduzećima, napon se obara trafostanicama do srednje vrednosti. Prenosni i distributivni vodovi, kao i električna kola aparata u domaćinstvu, generišu električna i magnetna polja iste frekvencije kao i električna struja. Međutim, intenzitet polja (električnog i magnetnog) se smanjuje udaljavanjem od linije. Najintenzivnija električna polja, koja se susreću u okruženju, su ispod dalekovoda visokog napona. Najintenzivnija magnetna polja se susreću u neposrednoj blizini motora i drugih električnih aparata, kao i u blizini nekih uređaja koji se koriste u medicinske svrhe. Problem kod trafostanica jeste takođe zauzimanje prostora, ali i vizuelno zagađenje jer se možemo složiti da nikome nisu lepe. Naravno i kod dalekovoda i trafostanica često može dolaziti do havarija i kvarova koje mogu da prouzrokuju požar i time zahvate i okolinu u kojoj se nalaze i prouzrokuju štetu.

Intenzitet magnetnog polja, prisutan u blizini različitih električnih aparata, može biti veoma promenljiv. Na primer, neki fenovi za kosu okruženi su vrlo jakim magnetnim poljem, dok kod drugih ovo polje praktično ne postoji. Ove razlike proističu iz koncepcije aparata. Neki od električnih aparata mogu proizvoditi buku što automatski postaje zagađenje koje može predstavljati veći problem. Takođe su mogući manji i veći kvarovi koji mogu izazvati požare pa čak i eksplozije.

Električni vozovi – Posada lokomotive je izložena elektromagnetnim poljima električnih motora i ostale električne opreme. Putnici su uglavnom izloženi elektromagnetnim poljima koje stvara napojni nadzemni visoko naponski vod naizmenične struje iznad pruge. Stanovnici, koji žive uz prugu, mogu biti izloženi elektromagnetnim uticajima nadzemnog napojnog voda, kao kod prenosnih nadzemnih visokonaponskih vodova, ali je nivo izloženosti znatno niži. Naravno, to je sve u propisanim granicama i nema uticaja po zdravlje posade i putnika.

Mnogi televizijski ekrani slični su monitorima računara i deluju po sličnim principima. Oni stvaraju statička električna polja i promenljiva električna i magnetna polja, pri različitim frekvencijama. Ipak, ekrani novijih generacija sa tečnim kristalima, ne stvaraju elektromagnetna polja značajnih jačina. Ekrani starijih generacija (sa katodnim cevima) stvaraju mnogo jača statička električna polja. Ekrani novijih generacija (LCD, LED, plazma) su provodni i smanjuju statička električna poljaiako predstavljaju jedan od omiljenih kućnih aparata, zrače nejonizujućim zračenjem. Zračenje ovih elektromagnetnih talasa ne razara tkivo, već ga snažno i brzo zagreva. Rasipni elektromagnetni talasi, koji prodiru izvan pećnice, vrlo naglo opadaju sa udaljavanjem od pećnice. Mnoge zemlje imaju standarde kojima se ograničava snaga rasipnih elektromagnetnih talasa.

Mikrotalasne pećnice iako predstavljaju jedan od omiljenih kućnih aparata, zrače nejonizujućim zračenjem. Zračenje ovih elektromagnetnih talasa ne razara tkivo, već ga snažno i brzo zagreva. Rasipni elektromagnetni talasi, koji prodiru izvan pećnice, vrlo naglo opadaju sa udaljavanjem od pećnice. Mnoge zemlje imaju standarde kojima se ograničava snaga rasipnih elektromagnetnih talasa. Mikrotalasne pećnice izrađene u skladu sa tim standardima, neće predstavljati opasnost za zdravlje široke populacije. Ipak, mikrotalasna pećnica sa oštećenim vratima može biti izvor opasnog zračenja, ali kao i svaki neispravan uređaj treba je pravilno odložiti kao opasan otpad.

Ne treba zaboraviti zaista pozitivne učinke nejonizujućih elektromagnetnih polja. Danas široko primenjuju u stomatologiji, u lečenju raka, čira i probavnih smetnji, kardiovaskularnih bolesti, neuroloških poremećaja i dr. Elektromagnetna polja izazivaju sintezu proteina stresa, što se može koristiti u terapijske svrhe. Zanimljiva je i primena elektromagnetnih polja u elektrohemoterapiji i genskoj terapiji. Elektromagnetna polja se koriste kod lečenja rana i zarastanja kostiju. Poznato je da jednosmerne struje mogu izazvati smanjenje tumora. Različita elektromagnetna polja mogu značajno ubrzati regeneraciju perifernih nerava.

Granice izlaganja nejonizujućim zračenjima

Veliki i različit broj izvora nejonizujućih zračenja u okruženju, uslovio je donošenje odgovarajućih nacionalnih propisa i zakona u većini evropskih zemalja, kao i u Srbiji. U zemljama Evropske unije regulativa iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja je veoma obimna. Postoji veliki broj zakona, direktiva, pravilnika, standarda i preporuka u oblasti zaštite od radiofrekventnog zračenja. Od posebnog su značaja preporuka Saveta Evrope, Svetske zdravstvene organizacije, kao i Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) u vezi sa korišćenjem izvora nejonizujućih zračenja. U njima se savetuje oprezan pristup kao preventivna mera, koja podrazumeva: striktnu primenu nacionalnih i međunarodnih standarda, primenu mera zaštite od nejonizujućih zračenja, aktivno učešće lokalne vlasti i stanovništva i informisanje javnosti. U Srbiji postoji Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenjaPravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima.

Za kraj bih samo zaključila zajedno sa vama da nijedna antena bilo ona radio ili 5G antena, ne izaziva negativne efekte po ljudsko zdravlje i da nije potrebno da ih skidamo sa krovova. 🙂 Vaše neispravne uređaje pravilno odlažite i nećete imati problema. 🙂

Izvori:

Lazarev B. S., Fizika, Visoka Tehnološka Škola, Šabac, 2012.
Lazarev B. S., Fizika okoline – praktikum, Visoka Tehnološka Škola, Šabac, 2012.
Kwan-Hoong Ng (20–22 October 2003). “Non-Ionizing Radiations – Sources, Biological Effects, Emissions and Exposures” (PDF). Proceedings of the International Conference on Non-Ionizing Radiation at UNITEN ICNIR2003 Electromagnetic Fields and Our Health. (https://www.who.int/peh-emf/meetings/archive/en/keynote3ng.pdf)

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime