NaslovnaOtpadOpasan otpad

Opasan otpad

1164
0
Izvor: https://flic.kr/p/91RAsz

U poslednje vreme u vestima, u novinama i ostalim medijima viđamo i slušamo kako je nađen opasan otpad u blizini nekih industrija, gradova i naseljenih mesta. Logično pitanje koje sledi je, otkud opasan otpad na tim mestima?

Odgovor na to jeste – neodgovornost čoveka. Pa se postavlja još jedno teže pitanje, ali zašto? Na to je komplikovanije odgovoriti, ali možemo reći šta je to opasan otpad, odakle potiče i kako upravljati njime.

Opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija, može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima koje ga čine opasnim, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio upakovan.

U velikoj količini opasan otpad može poticati od industrija kao što je hemijska industrija, tekstilna industrija, farmaceutska industrija, kožna industrija, od proizvodnje električne i elektronske opreme (EE – otpad), proizvodnje baterija i akumulatora, proizvodnje boja i proizvodnje plastike. Opasan otpad nastaje i u trgovinama, domaćinstvima, zdravstvu, poljoprivredi i na drugim mestima. U opasan otpad još spadaju i otpadna korišćena ulja, kontaminirana ambalaža, otpadni filteri, zauljena voda.

Sa opasnim otpadom se mora upravljati na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:

  • zagađenja voda, vazduha i zemljišta;
  • opasnosti po biljni i životinjski svet;
  • opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara;
  • negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti;
  • nivoa buke i neprijatnih mirisa.

Lice koje vrši sakupljanje i transport otpada, sakuplja otpad od proizvođača ili vlasnika i transportuje ga do postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje ili postrojenja za tretman ili odlaganje (deponija za opasan otpad). Preuzimanje opasnog otpada od proizvođača ili vlasnika otpada podrazumeva njegovo sakupljanje i pakovanje u odgovarajuću ambalažu kojom bi se sprečilo curenje ili rasipanje otpada. Sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja ili mešanja otpada radi transporta. Ova aktivnost se može obaviti pri samom nastanku otpada. Sakupljanje opasnog otpada vrši ovlašćeno lice koje ima dozvolu za sakupljanje opasnog otpada izdatu od nadležnog organa.

Transport opasnog otpada jeste prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar, prevoz i istovar otpada, i ovim se može baviti samo lice koje takođe ima dozvolu za transport opasnog otpada izdatu od nadležnog organa. Otpad se transportuje u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi odgovarajući način kako bi se sprečilo rasipanje ili ispadanje otpada prilikom transporta, utovara ili istovara i kako bi se sprečilo zagađenje vazduha, vode, zemljišta i životne sredine.

Dozvola za upravljanje otpadom jeste rešenje nadležnog organa kojim se pravnom ili fizičkom licu odobrava sakupljanje, transport, uvoz, izvoz i tranzit, skladištenje, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

U Srbiji postoje neka privatna preduzeća koja se bave skladištenjem i tretmanom opasnog otpada, a većinu opasnog otpada izvozimo u druge zemlje gde postoje uslovi za njegov tretman.

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime