Насловна Активизам и едукација Поништена дозвола за МХЕ „Грза”

Поништена дозвола за МХЕ „Грза”

1573
0
Извор: фб група Одбранимо Грзу
Време читања: 2 минута

По захтеву Групе грађана „Одбранимо Грзу” из Параћина, Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове Општине Параћин је у поновљеном поступку, дана 25.12.2019. године, донело решење којим се поништава правноснажно решење о грађевинској дозволи за изградњу мале хидроелектране „Грза” на реци Грзи у општини Параћин.

Такође, по захтеву Групе грађана, Скупштина Општине Параћин је дана 28.12.2019. године, донела одлуку о образовању анкетног радног тела са задатком да утврди све чињенице у вези поступања надлежних општинских и других државних органа у поступку по захтеву инвеститора за изградњу објекта мале хидроелектране „Грза”. Задатак Анкетног радног тела је да утврди све чињенице, односно испита евентуалне неправилности и пропусте у раду и поступању и могуће противзаконите одлуке и поступања надлежних органа те да након завршеног задатка Скупштини поднесе Извештај са предлогом мера.

Ових дана се навршило годину дана од како ГГ „Одбранимо Грзу” указује на неправилности и пропусте у раду надлежних органа и инсистира на поштовању закона у поступку везаном за изградњу МХЕ на реци Грзи.

Све је то резултирало како поништавањем грађевинске дозволе и формирањем анкетног одбора тако и одлукама Скупштине Општине Параћин у претходном периоду, у септембру и децембру 2019. године, када је иста донела План детаљне регулације јужног дела туристичког излетишта Грза, односно План детаљне регулације за заштиту непокретних културних добара од великог значаја (споменика културе) на подручју Петрушке области, у којима стоји да на подручју наведених планова нема услова за изградњу мини хидроелектрана.

Тренутно је актуелан захтев ГГ „Одбранимо Грзу”, поднет Скупштини општине Параћин за доношење одлуке о изради измена и допуна Просторног плана Општине Параћин као и два урбанистичка плана, Плана генералне регулације за туристичка излетишта Грза и Сисевац у Параћину и Плана детаљне регулације „Грза – центар 1”, са циљем да се из текста наведених планова потпуно уклоне све предвиђене локације за изградњу малих хидроелектрана на територији Општине Параћин, односно избрише могућност изградње малих хидроелектрана на територији Општине Параћин.

Извор: Wikipedia, аутор: Маја Стошић

У еколошком и визуелном смислу, део Грзе од планираног водозахвата до машинске зграде је највреднији и најлепши део реке, а уједно и најосетљивији тако да поремећај водног режима, пре свега протока, а који у овом случају може бити узрокован радом МХЕ „Грза”, може да доведе до неповратних промена биодиверзитета и екосистема реке „Грзе”, која је иначе у саставу еколошке мреже Републике Србије у оквиру еколошки значајног подручја „Кучајске планине” и представља део хидрогеолошког наслеђа Србије .

„Имајући у виду ставове стручњака и стручних организација оправдано сматрамо да би изградња МХЕ на Грзи довела до деструкције хидрографске мреже са катастрофалним, неповратним последицама по животну средину, без икаквих користи за локално становништво”, наводе из ГГ „Одбранимо Грзу”.

извор: Саопштење ГГ „Одбранимо Грзу”

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име