Naslovna Otpad Reciklabilni otpad Da li recikliramo e-otpad?

Da li recikliramo e-otpad?

38
0

Koliko nas uopšte zna šta je EE otpad (e-otpad), koliko je opasan, i zašto ga treba reciklirati?

EE otpad?

EE otpad su inicijali za obeležavanje električnog i elektronskog otpada. Elektronski otpad? Da, sve veći problem današnjice, kao posledica relativno dugoročne upotrebe elektronskih i električnih uređaja, svakodnevno se susrećemo sa njim. Nagle promene u tehnologiji i opadanje cena elektronskih i električnih uređaja su jedni od glavnih razloga zašto rapidno raste količina elektronskog otpada u svetu. Koliko puta nam se pokvario telefon, mikser ili smo stari televizor menjali novim, i koliko puta nam je palo na pamet da taj otpad zapravo može, i mora da se reciklira. Reciklaža i pravilno upravljanje EE otpadom polako postaje potreba i obaveza današnjice.

EE otpad je otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne delove praktično svih uređaja koji na bilo koji način kao izvor energije za rad koriste električnu energiju.

U EE otpad ubrajamo kompjutersku opremu bilo koje vrste, kao što su kompjuteri, mobilni telefoni (pre svega njihove baterije), monitori, tastature… U sledeću kategoriju ubrajamo uređaje u domaćinstvu: miksere, televizore, frižidere… A trećoj kategoriji pripadaju svi ostali električni uređaji poput sijalica, električnih igračaka i raznih tipova baterija.

EE otpad je uglavnom sačinjen od metala i različitih vrsta plastike, ali takođe u sebi u malim količinama sadrži i teške metale kao što su olovo, berilijum i kadmijum. Ovi metali su opasni po čoveka, životnu sredinu i čitav ekosistem, jer su u većim koncentracijama od uobičajenih toksični. Zato je pravilno rukovođenje EE otpadom jedna od potreba današnjice!

Matična ploča – problem?

Jedan od glavnih problema pri reciklaži elektronskog otpada je to što je sačinjen od različitih tipova materijala. Pri samom procesu reciklaže, teško ih je odvojiti i kasnije uputiti na dalju obradu, ukoliko nema odvojene čiste supstance. Jedan od specifičnih primera je reciklaža matičnih ploča kompjutera. One sadrže plemenite metale poput zlata i srebra, kao i metale sa kojima se svakodnevno susrećemo poput bakra, gvožđa i aluminijuma. Postoje posebne tehnologije za reciklažu matičnih ploča  u kojima se koriste specifične temperature topljenja različitih metala, kao i specifičnih kiselina gde se sukcesivno razdvajaju određeni metali.

Da vam bude jasnije, pogledajte ceo proces:

3R pravilo

Upravljanje e-otpadom danas se uglavnom sprovodi po 3R pravilu (Reduce – redukcija samog korišćenja, Reuseponovna upotreba, Recyclereciklaža).

Da li ste znali da iskorišćene baterije možete koristiti za pokretanje novog života? Više o tome pročitajte ovde. 🙂

Biram da recikliram!

Reciklažom e-otpada dobijamo razne materijale, pre svega metale, koje možemo ponovo upotrebiti. U suprotnom, date sirovine bi bile izgubljene, a prisustvo teških metala bi tokom vremena sve više uticalo na naše zdravlje.

Neki od negativnih uticaja e-otpada na životnu sredinu su pre svega oksidi različitih metala čija se koncentracija u vazduhu povećala 100 puta u odnosu na 2016. godinu, što pokreće druge procese poput povećanja efekta staklene bašte kao i mnogih drugih. Povećana koncentracija teških metala dovodi do mutagenih efekata, pa i izazivanje kancera. Benefiti od reciklaže e-otpada su očigledno višestruki.

U svetu danas postoji globalna mreža sistema i lokalnih preduzeća koja upravljaju EE otpadom. U našoj zemlji na žalost, ovaj sistem nije naročito razvijen. Međutim, kao i svuda, postoje izuzeci koji svojim pozitivnim delovanjem potvrđuju pravilo. Jedna od takvih firmi koja je kod nas dosta razvijena je E-reciklaža, koja ima međudržavno umrežen sistem za upravljanje i reciklažu e-otpada. Svako od nas bilo kada može da se javi telefonom ili putem mejla, i lokalni distributeri će otkupiti naš elektronski otpad. Budimo svesni opasnosti i benefita EE otpada, upoznajmo se sa njihovim pravilnim upravljanjem, i birajmo da recikliramo!

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime