Aktivizam i edukacija, Zanimljivosti

27. februar – Svetski dan nevladinih organizacija

Šta je nevladina organizacija?

Termin nevladina organizacija je prvi put nastao u SAD 1945. godine. Označava bilo koju organizaciju nezavisnu od uticaja vlade. Drugi uslov je da organizacija ne ostvaruje profit zbog čega se koristi i naziv neprofitna organizacija. NVO je zapravo neformalan naziv za organizacije civilnog društva (OCD).

Šta kažu brojke?

U svetu trenutno postoji preko 10 milijardi ovakvih organizacija. Neke su male i lokalne, neke su veoma razvijene i svetski poznate. Sigurno ste svi čuli za WWF ili Creni krst. U Srbiji je registrovano preko 20 000 OCD, a među njima su vam možda poznati Mladi istraživači Srbije, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica SrbijeCentar za prava deteta, Stanište, Viktimološko društvo Srbije, Inženjeri zaštite životne sredine i mnogi drugi, a među njima je i naša Ekogeneza.

Najveća OCD na svetu prema broju zaposlenih je BRAC. Ova organizacija već 4 godine za redom osvaja prvo mesto na listi koju objavljuje NGO Advisor, nezavisna medijska organizacija iz Ženeve. Lista se formira praćenjem više kvaliteta: kreativnosti i inovativnosti, naravno, ali i načina upravljanja, održivoti i transparentnosti.

BRAC je organizacija osnovana u Bangladešu pre 47 godina sa ciljem borbe protiv siromaštva, nasilja i klimatskih promena a za toleranciju i jednakost. 1991. godine ova organizacija je osnovala i istoimeni univerzitet. Trenutno svoju delatnost obavljaju u još 10 zemalja pored Bangladeša.

Još neke od najpoznatijih i najuticajnijih OCD su:

 • Wikimedia foundation – osnovana 2003. godine sa ciljem stvaranja besplatnih javno dostupnih sadržaja;
 • Foundation for Environmental Education – misija edukacije građana radi zaštite životne sredine;
 • CERES – osnovana 1989. koja otvaruje uticaj samo u SAD s ciljem stvaranja održive globalne ekonomije;
 • Partners in Health – osnovana 1987. sa ciljem uvođenja modernih medicinskih dostignuća u ugrožene oblasti;
 • CARE International – osnovana 1945. i predstavlja jednu od najstarijih i najvećih OCD sa fokusom na globalno siromaštvo;
 • Cure Violence – osnovana 2000. sa ciljem smanjenja i sprečavanja nasilja;
 • Mercy Corps – osnovana 1979. s fokusom na političke nemire, ekonomske krize, nesreće, konflikte i dr;
 • Doctors without borders – osnovana 1971. sa ciljem obezbeđivanja medicinske pomoći u oblastima zahvaćenim endemičnim bolestima ili ratom.

Zašto poseban dan za OCD?

Danas se u svetu obeležava Svetski dan nevladinih organizacija. Ovo je dan kada slavimo ulogu organizacija civilnog društva u borbi za osnovna ljudska prava, demokratiju i održivi razvoj za sve. Danas slavimo njihovu hrabrost, odlučnost i izdržljivost u stvaranju boljeg sutra za celokupno ljudsko društvo.

Svakodnevno se mogu uočiti pokušaji sprečavanja OCD da ostvare svoje ciljeve. Zbog toga je značajno braniti i promovisati sigurna mesta gde ove organizacije mogu da rade bez straha od proizvoljnog pritvaranja, progona ili sankcija.

27. februar je predložen za Svetski dan nevladinih organizacija 2010. godine tokom održavanja IX Foruma OCD Baltičkog mora od strane Saveta baltičkih zemalja. Datum je ozvaničen 2012. godine na X Forumu OCD Baltičkog mora koji je održan u Berlinu.

Događaj je prvi put organizovan 2014. godine u Finskoj, Helsinkiju od strane Ministarstva spoljnih poslova Finske uz prisustvo predstavnika UN, UNESKO i EU.

Narednih godina vidljivost događaja je znaćajno porasla u svetu, a najpopularniji je u Pakistanu, Avganistanu, Sejšelima i zemljama Južne Azije. Do 2018. godine ovaj dan je prihvatilo 86 zemalja na 6 kontinenata (najviše u Evropi, Aziji i Africi).

Globalni cilj ovog dana je:

 • istaći značaj i postignuća OCD iz svih sektora;
 • omogućiti građanima i privatnim sektorima da saznaju više o delatnostima koje OCD obavljaju na lokalnim, nacionalnim i međunarodnim nivoima;
 • stvoriti platformu za razmenu iskustva među različitim OCD i rešavanje problema koji su deo njihovog posla.

Univerzalni koncepti Svetskog dana OCD su Proslavljanje, Komemoracija i Kolaboracija. Vi možete učesatvovati tako što ćete proširiti vest, učestvovati u organizaciji događaja na lokalnom nivou ili učestvovati u prikupljanju donacija. Statistika pokazuje da 80% ljudi na svetu smatra da je mnogo lakše učestvovati u pozitivnim društvenim promenama uz pomoć OCD. Ja se potpuno slažem. Svakako verujem da je svako od vas nekada bio član/volonter neke OCD ili makar želeo da bude, stoga vam želim srećan 27. februar! 🙂

Preuzeto sa festivaltime.in


Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d blogeri kao ovaj: