Kategorija: Energija

Page 1/3

Aktivizam i edukacija, Energija, Šta ja mogu da uradim?, Zanimljivosti

28. mart – Sat za našu planetu

Aktivizam i edukacija, Energija, Fosilna goriva, Zanimljivosti

18. mart – Dan biodizela

Energija, Šta ja mogu da uradim?, Zanimljivosti, Životna sredina

„Tutanota“ imejl koji koristi obnovljive izvore energije

Energija, Uticaj čoveka na Zemlju, Zanimljivosti, Zdravlje

Tragedija u Bopalu

Energija, Vazduh, Zanimljivosti

Kopenhil – Budućnost je stigla

Biljke, Energija

U poseti najvećoj fabrici na svetu

Energija, Obnovljivi izvori energije, Zanimljivosti

Trotoar koji pravi struju

Energija, Zanimljivosti, Zdravlje

Uticaj nejonizujućeg zračenja na životnu sredinu

Aktivizam i edukacija, Bogatstvo planete, Energija, Globalno zagrevanje, Šta ja mogu da uradim?, Ugrožene vrste, Uradi sam, Uticaj čoveka na Zemlju, Zanimljivosti, Životna sredina

22. april – Dan planete Zemlje

Energija, Nuklearna energija, Uticaj čoveka na Zemlju, Zanimljivosti, Zdravlje, Životna sredina

Uticaj jonizujućeg zračenja na životnu sredinu

Energija, Globalno zagrevanje, Zanimljivosti

Dan zahvalnosti Suncu

Energija, Reciklaža, Uradi sam, Životna sredina

05.03. – Svetski dan energetske efikasnosti

Theme by Anders Norén