Category: Globalno zagrevanje

Page 1/2

Biljke, Globalno zagrevanje, Poljoprivreda, Uticaj čoveka na Zemlju, Vazduh, Zanimljivosti

Kako klimatske promene utiču na poljoprivredu?

Aktivizam i edukacija, Globalno zagrevanje, Umetnost, Zanimljivosti

Razglednica za Ginisa

Aktivizam i edukacija, Globalno zagrevanje, Šta ja mogu da uradim?, Uticaj čoveka na Zemlju

24.10. – Međunarodni dan akcije protiv klimatskih promena

Aktivizam i edukacija, Globalno zagrevanje, Održivi razvoj, Otpad, Plastika, Urbana ekologija, Uticaj čoveka na Zemlju, Zanimljivosti, Životna sredina

Male promene na putevima – veliki ekološki značaj?

Globalno zagrevanje, Uncategorized, Uticaj čoveka na Zemlju, Zakoni

Karbon krediti

Aktivizam i edukacija, Globalno zagrevanje

Klimatske promene – priče sa dva kraja sveta i gde se mi tu uklapamo?

Aktivizam i edukacija, Globalno zagrevanje, Zanimljivosti, Životinje

27.02. Svetski dan polarnih medveda

Biljke, Energija, Globalno zagrevanje, Održivi razvoj, Pejzažna arhitektura, Šta ja mogu da uradim?, Urbana ekologija, Zanimljivosti

Zeleni krovovi – Za i Protiv

Bogatstvo planete, Ekosistemi, Globalno zagrevanje, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda

Bitka koju ćemo izgubiti

Biljke, Bogatstvo planete, Ekosistemi, Globalno zagrevanje, Šta ja mogu da uradim?, Uticaj čoveka na Zemlju, Životinje, Životni stil

Kakve veze ima konzumacija mesa sa životnom sredinom?

Globalno zagrevanje, Uticaj čoveka na Zemlju

Šta je to klimatska pravda?

Biljke, Energija, Globalno zagrevanje, Šta ja mogu da uradim?, Vazduh, Životna sredina, Životni stil

Livada nad glavom

Theme by Anders Norén