Kategorija: Voda

Page 3/4

Energija, Šta ja mogu da uradim?, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda, Zakoni, Zanimljivosti

Male hidroelektrane – prednosti i mane

Aktivizam i edukacija, Plastika, Reciklaža, Šta ja mogu da uradim?, Uradi sam, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda, Zanimljivosti

Plastična planeta i antiplastična rešenja

Otpad, Poljoprivreda, Šta ja mogu da uradim?, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda, Zanimljivosti, Zdravlje, Životna sredina

Otpadne vode – gde, šta, kako?

Energija, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda, Zanimljivosti

Sve varijante automobila na vodu

Biljke, Vazduh, Voda, Životinje

Bioindikatori

Bogatstvo planete, Voda, Zanimljivosti

Blago koje imamo a ne cenimo

Bogatstvo planete, Voda, Zanimljivosti

Svetski dan močvarnih područja

Aktivizam i edukacija, Plastika, Reciklaža, Voda

Fizikom i tehnologijom protiv zagađenja (zaustavljanje kruženja plastike u prirodi)

Plastika, Šta ja mogu da uradim?, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda, Životna sredina, Životni stil

Kruženje plastike u prirodi

Aktivizam i edukacija, Ekosistemi, Šta ja mogu da uradim?, Voda, Zanimljivosti, Životna sredina

Eko-Baba, rečni Mr. Proper

Bogatstvo planete, Ekosistemi, Globalno zagrevanje, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda

Bitka koju ćemo izgubiti

Ekosistemi, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda, Zanimljivosti

Dragulj Fruške Gore – kako je priroda uzvratila udarac

Theme by Anders Norén