Ekosistemi, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda

Da, i jestivo ulje zagađuje vodu!

Sigurno ste do sada bar jednom čuli neku neverovatnu činjenicu o zagađenju vode, kao npr. onu da samo jedan litar ulja može da zagadi oko milion litara čiste vode. Ovaj zapanjujući podatak se, naravno, odnosi na prerađena motorna ulja.

I zaista, zagađenja ovim tipom ulja mogu biti katastrofalna… ali, šta se dešava sa jestivim, biorazgradivim uljem? Da li maslinovo i suncokretovo ulje mogu da zagade reke i jezera?

Na video snimku prikazano nam je kako mala količina jestivog ulja utiče na pojavu smirivanja talasa na površini jezera. Zanimljiva fizika, zasigurno… ali, da li je ovom demonstracijom prezenter nenamerno u jezero sipao zagađivač?
Sudeći po komentarima i razumevanju velikog broja ljudi, nije! Jer kako nešto što je prirodno i jestivo može da izaziva zagađenje? Mislite da ne može?

Moje mišljenje je suprotno, a evo i zašto:
Ekosistemi predstavljaju delikatno jedinstvo životnih staništa i živih bića koji ta staništa naseljavaju. Često su dovoljni mali poremećaji u strukturi ekosistema kako bi došlo do onoga što laički nazivamo domino efekat.
Dakle, znajući da je jestivo ulje koje je dospelo u jezero biorazgradivo, možemo zaključiti da će na tom prostoru doći do povećane aktivnosti mikroorganizama (većinom algi i bakterija), koji teže da razgrade organsku materiju.
Budući da će se razgradnja obavljati u aerisanoj sredini, strukturu ovih mikroba činiće isključivo aerobni organizmi, odnosno alge i bakterije kojima je za razviće potreban kiseonik.
Koristeći kiseonik kako bi obavljali proces degradacije, mikroorganizmi smanjuju koncentraciju kiseonika u samom jezeru.
U sredinama sa smanjenom koncentracijom kiseonika odvija se nepotpuno raspadanje organske materije, što dovodi do toga da sama voda poprima ružnu zelenu boju, neprijatan miris itd. Drastično smanjenje kiseonika može čak da dovede i do pomora akvatičnog života.
Ukoliko se ovaj proces odigra u potpunosti, došlo je do pojave koja se naziva eutrofikacija (ili eutrofizacija) jezera. Eutrofikacija se najčešće vezuje za povećanje fosfata i nitrata u vodenim sredinama, ali može je izazvati bilo koje povećanje biorazgradive, organske materije u jezeru.

Ipak, da ne bi cela ova priča izgledala previše crno, važno je napomenuti da vodene sredine, poseduju i jedinstven sistem za odbranu od ovakvih zagađivača. Radi se o samoprečišćavanju, odnosno autopurifikaciji.
Uzevši u obzir količinu prosutog ulja u odnosu na veličinu jezera sa snimka, možemo zaključiti da jezero neće imati većih problema da se izbori sa zagađenjem.
Za svaki slučaj, bilo bi dobro da ne prosipamo bilo kakvo ulje u bilo kojoj količini u vodotoke i da uvek imamo u vidu da: Da, i jestivo ulje zagađuje vodu!

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: