Aktivizam i edukacija, Biodiverzitet, Šta ja mogu da uradim?, Voda, Zanimljivosti

Dan Save – 1. jun

Dan reke Save obeležava se svakog 1. juna od 2007. godine kada je službeno proglašen od strane Savske komisije. Ovaj praznik je ustanovljen sa ciljem promovisanja značaja reke Save, njenih izuzetnih ekoloških vrednosti i socio-ekonomskog potencijala.

Međunarodna komisija za sliv reke Save (Savska komisija, ISRBC) uspostavljena je 12.12.2008. godine za potrebe implementacije Okvirnog sporazuma o slivu reke Save (FASRB). Komisiju čine po dva predstavnika svake strane potpisnice Okvirnog sporazuma pri čemu svaka strana u Savskoj komisiji ima jedan glas. Sedište Savske komisije je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj.
Okvirni sporazum o slivu reke Save potpisan je 2004. godine od strane Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. To je osnovni dokument kojim se naglašava važnost prekograničnog sagledavanja i saradnje vlada, institucija i pojedinaca za održivi razvoj slivnog područja reke Save.

Reka Sava nastaje u Sloveniji spajanjem Save Dolinke i Save Bohinjke. U Srbiju ulazi iz Hrvatske i posle oko 207 km, kod Beograda, uliva se u Dunav. Dugačka je 945 km, a površina sliva iznosi 97.713 km² i ima čak 249 pritoka. Spaja tri glavna grada (Ljubljanu, Zagreb i Beograd) i četiri države (Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju).

U slivu reke Save nalazi se sedam ramsarskih područja: Cerkničko jezero u Sloveniji, Lonjsko polje i Crna Mlaka u Hrvatskoj, Bardača u Bosni i Hercegovini, Peštersko polje, Obedska bara i Zasavica u Srbiji. Za sve njih karakteristično je prisustvo brojnih biljnih i životinjskih vrsta tipičnih za poplavna vlažna područja, kao i velika predeona raznovrsnost. Mnoge od tih vrsta su retke ili ugrožene. Osim ramsarskih područja i biološke i pejzažne raznovrsnosti, ekološka vrednost savskog sliva ogleda se i u postojanju velikih celina aluvijalnih močvara, zatim ravničarskih šumskih područja, netaknutih plavnih područja koja ublažavaju poplave i podržavaju biodiverzitet, zaštićenih područja i Natura 2000 područja.

Kulturno-istorijska znamenja koja na svom putu Sava povezuje sa zaštićenim područjima netaknute prirode dovela su do razvijanja eko-turizma u području toka reke Save.

Izlet koji bih vam preporučila možete organizovati sami ili potražiti u ponudi turističkih agencija. Za ovaj izlet odvojite jedan ceo dan, a pogodan je za sve uzraste. 

Prva stanica je Sremska Mitrovica u kojoj možete obići arheološki lokalitet Carska palata Sirmijuma, centar grada i Muzej Srema. Iz Mitrovice se dalje uputite u Specijalni rezervat prirode Zasavica. Tamo možete uživati u posmatranju ptica, šetnji pešačkim stazama, sportskom ribolovu, možete se družiti sa domaćim životinjama ili se voziti u turističkom brodu Umbra. Kada se od svega toga umorite možete se prepustiti uživanju u specijalitetima restorana rezervata. Deci je na raspolaganju malo igralište i prostrano uređeno dvorište.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: