Aktivizam i edukacija, Globalno zagrevanje, Šta ja mogu da uradim?, Zanimljivosti

Glas za planetu: glas budućnosti – pokret sadašnjosti

Ako ste se pitali do sad kako i na koji način kao pojedinac možete da doprinesete makar ukazivanjem na određeni problem u predelu u kom boravite – rešenje je tu. „Glas za Planetu“ („Voice for the Planet“) jedna je od inovativnijih ideja koja je plasirana na Svetskom ekonomskom forumu koji se održao u Davosu, Švajcarskoj, početkom ove godine povodom rešavanja ključnih pitanja iz oblasti koje su urgentne po našu planetu.

Kreirana od strane „Global Shapers“, platforma ima za cilj ukazivanje na sve veći broj rastućih pokreta ljudi koji žele aktivno da se uključe pri rešavanju problema od velike važnosti, a u vezi sa izazovima današnjice po pitanju prirode i čoveka.  
Glas za planetu omogućava ljudima da dodaju svoje ime potpisivanjem peticije, te na taj način vaše ime može da se vidi širom sveta i da alarmira na neophodnu promenu. 

Dosadašnja ljudska aktivnost je odvela planetu na ivicu opstanka i balansa. Istraživanje koje je sprovedeno pre Svetskog ekonomskog foruma pokazalo je da su ekološke i klimatske pretnje sada najveća opasnost za globalnu ekonomiju. Trenutni svetski planovi za rešavanje pitanja životne sredine ne funkcionišu i potrebne su nove ideje i lokalne akcije. Potrebni su novi odgovori i sada je vreme za delovanje pre nego što bude prekasno. Upravo zato ideja da se pokrene platforma sa svim ljudima koji žele da sudeluju u rešavanju ovih problema je i više nego potrebna.

Sledeća godina označiće istorijski trenutak kada će svetski lideri u politici i biznisu uzeti glavni primat u odlukama po pitanju klimatskih promena, održivog razvoja i očuvanja prirode. Sve odluke i delovanja u narednim godinama će imati velikog odjeka na celokupnu planetu i buduće generacije i zato naš glas sada ima šansu da utiče na te odluke.
Glas za planetu će stvoriti vizuelnu demonstraciju globalne potražnje za akcijom za spas naše planete i biće predstavljen vrhovnim vlastima država 2020. godine kada će vlade širom sveta postaviti nove globalne ciljeve o očuvanju prirode.

Organizacija koja je odgovorna za „Glas za Planetu“ nastala je na Svetskom ekonomskom forumu i predstavlja mrežu inspirativnih mladih ljudi do 30 godina koji zajedno rade na rešavanju lokalnih, regionalnih i globalnih izazova. Sa više od 7.000 članova, zajednica obuhvata 369 pojedinačnih središta u gradovima, u 171 zemlji. U svakom gradu timovi se sami organizuju kako bi kreirali projekte koji odgovaraju na potrebe njihove zajednice. Projekti mogu pokrivati razne oblasti – od odgovora na prirodne katastrofe i borbe protiv siromaštva, do borbe protiv klimatskih promena i izgradnje inkluzivih zajednica. Timovi su sastavljeni od ljudi iz različitih oblasti struka, obrazovanja, rasa, ali ih ujedinjuje želja da stvore promene.

Svi zainteresovani mogu da se priključe u formirani tim „Global Shapers“ u Srbiji i na taj način dobiju priliku da učine nešto društveno korisno za svoju zajednicu. 
Koliko je od koristi pokrenuta plaforma govori i to koliko svetskih organizacija je podržalo ovaj pokret, između ostalog: WWFUNICEFThe Nature ConservancyIUCNConservation International i tako dalje. 

Ono što je najvažnije jeste da se na ovaj način i onim najtišim daje snažan glas obojen promenom ka aktivnom doprinosu u rešavanju lokalnog problema – globalnog rešenja.

Dodajte svoj glas za hitnu akciju: Voice for the Planet

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: