Reciklaža, Zanimljivosti

Kako naše stare baterije mogu da pomognu kukuruzu da raste?

Baterije iz mobilnih telefona, digitrona, satova, računara, koliko njih samo završava na komunalnom otpadu. Kada se istroše, nama su beskorisne, a možemo ih iskoristiti za pokretanje novog života. 🙂

Tipična alkalna baterija sastoji se od metalne cevi, sa unutrašnje strane obložene papirom i plastikom. Unutar nje nalazi se anoda od cinka, i katoda izrađena od mangana. To su materijali koje kompanije koje se bave reciklažom baterija upravo i traže. Ovi metali zapravo mogu da služe kao stimulatori rasta kukuruza.

Prvi korak u reciklaži baterija je sortiranje, zatim mlevenje, čime se iz baterija dobijaju komadići papira, plastike, čelika, cinka i mangana. Treći korak je razdvajanje pomoću specifičnih sita koja izdvajaju čiste metale, cink i mangan, koji su u ovom slučaju potrebni. Ovi metali se dodaju poljoprivrednom đubrivu, i koriste se za obogaćivalje zemljišta, jer prisustvo ovih metala povećava brzinu fotosinteze i stimuliše rast korena kukuruza.

Preostali materijali iz baterija mogu da se koriste za dobijanje natrijum-sulfata, koji se kasnije koristi za dobijanje deterdženata, stakla i tkanine. Iz celokupne prerade ostaje nam olovo, koje se kao teški metal, koji je opasan za zdravlje čoveka i celokupnu životnu sredinu odlaže na propisan način.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: