Ljudska populacija, Umetnost, Uticaj čoveka na Zemlju, Vazduh, Zanimljivosti, Životna sredina

Ništa ne pada sa neba, sem mastila

Zamislite svet gde se čestice koje zagađuju vazduh mogu pretvoriti u nešto korisno. Ekipa  Graviky Labs je ovu zamisao pretvorila u stvarnost. U pitanju je Air-Ink, mastilo napravljeno od industrijskih zagađivača u vazduhu. Crne čestice ugljenika, takozvane PT-2.5, filtriraju se iz vazduha i koriste za proizvodnju crnog mastila za hemijske olovke, markere, uljane boje i drugog pribora za crtanje i slikanje.

Tvorac same ideje je Anirud Šarma (Anirudh Sharma), jedan od osnivača Graviky Labs. Anirud je primetio da u njegovoj rodnoj Indiji bele majice poprimaju sive i čak crne šare od zagađenja iz vazduha. To mu je dalo ideju da, ako bi mogao da izvuče te čestice iz vazduha, napravi od njih mastilo. Istraživanje je sproveo u laboratoriji MIT (Massachusetts institute of technology) u Bostonu i pomoću primitivne mašine sakupio je crne čestice iz vazduha, pomešao ih sa alkoholom i napravio mastilo. Kada je potvrdio svoju teoriju da od zagađenja može stvoriti nešto iskoristivo, sa svojom ekipom, sadašnji Graviky Labs, razvio je mašinu za efikasno prikupljanje zagađivača – Kaalink. Ona je posebno prilagođena sakupljanju i filtriranju izduvnih gasova direktno iz cevi automobila i na taj način drastično smanjuje emisiju štetnih gasova. Sakupljanje i filtracija se postižu tako što se česticama koje su usisane u cev ovog uređaja daje pozitivno naelektrisanje da bi ih onda negativno naelektrisana komora za skladištenje uvukla u sebe.

Jedna Air-Ink hemijska olovka sadrži čestice iz izduvnih gasova proizvedenih tokom 30 do 50 minuta vožnje automobila. Čestice od kojih se pravi ovo mastilo mogu praviti ozbiljne zdravstvene probleme ako se nalaze u vazduhu, jer su veoma malih dimenzija (oko 2,5 mikrometra) i telo ne može da ih ukloni. Zbog toga se zadržavaju u plućima i prave probleme sa disajnim putevima. Pri samom procesu prerade PT-2.5, uklanjaju se teški metali i druge kancerogene supstance, što proizvod čini potpuno sigurnim za korišćenje.  

Kada je proizvod razvijen, tim je odlučio da ga testira u jednom od najzagađenijih gradova sveta – Hong Kongu. Uljane boje i sprejevi dati su grafiti-umetnicima da svojim ilustracijama preplave grad. Umetnici su bili veoma zadovoljni i potvrdili su da Air-Ink jeste adekvatna zamena za već postojeća mastila. Mnogi od njih kao pozitivne aspekte ovih proizvoda vide ne samo to što čiste već zagađen vazduh i šire svest o istom, nego i smanjuju svoj negativni trag koji ostavljaju na planeti. To naglašava razliku u procesu proizvodnje, zato što u slučaju tradicionalnih fabrika crnog mastila, sitne crne čestice se dobijaju sagorevanjem izvora ugljenika. Ekipa Graviky Labs je kroz svoje tri godine očistila 1,3 biliona (ne mešati sa američkom rečju bilion što je broj 109, dok je bilion u srpskom jeziku 1012) litara vazduha. Jedan od najnovijih proizvoda je toner za štampače, a Graviky Labs će nastaviti sa daljim usavršavanjem svojih proizvoda.

Izvori:
http://www.graviky.com/
http://edition.cnn.com/style/article/air-ink-painting-with-pollution/index.html

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: