NaslovnaSvet oko nasVazduhSaobraćaj i alternativna rešenja

Saobraćaj i alternativna rešenja

406
1

Modernizacija i porast broja saobraćajnih sredstava omogućavaju brži i kvalitetniji prevoz ljudi i robe na veće udaljenosti i destinacije, ali s druge strane povećavaju i opterećenje na životnu sredinu. Zagađujuće materije poreklom od izduvnih gasova vozila predstavljaju značajan indikator zagađenosti vazduha, posebno pri formiranju smoga, koji nastaje tako što se zagađujuće materije (oksidi sumpora i azota) rastvaraju u magli.

Istaživanje pokazuje da je u većini gradova uticaj saobraćaja na kvalitet vazduha oko 60%, što znači da je za više od pola izvora emisije zagađujućih supstanci krivac saobraćaj.

Alternativna goriva predstavljaju svaki materijal koji se može koristiti kao gorivo, a različit je od fosilnih goriva (dizel, benzin, ugalj, prirodni gas). Pojam alternativna goriva uobičajeno se odnosi na izvore energije koji su obnovljivi (biomasa, sunčeva energija, baterije i drugo). Neka od dobro poznatih alternativnih goriva su: biodizel, etanol, električna energija, hemijski izvori energije (baterije i gorivne ćelije), vodonik, biljno ulje, biomasa i druga.

Biodizel  – biljna ulja koja se dobijaju iz semena suncokreta, soje i uljane repice su osnovne sirovine za dobijanje biodizela. Biodizel je neeksplozivan i netoksičan, neutralnog mirisa. U izduvnim gasovima nema čađi, benzola (kancerogen i otrovan aromatični ugljovodonik) i toluola (derivat benzena koji se koristi kao rastvarač). Njegovim sagorevanjem ne dolazi do emisije sumpor-dioksida, uzročnika kiselih kiša, kao ni čestica čađi štetnih po zdravlje.

Izvor: www.agromedia.rs

Uljana repica – spada među četiri najvažnije uljane biljke na svetu i gaji se zbog semena koje sadrži 40-48% ulja i 18-25% belančevina. Poslednjih godina se povećava i njena upotreba u proizvodnji biodizel goriva. 

Bioetanol –  organsko jedinjenje dobijeno alkoholnim vrenjem šećera. Etanol koji se koristi kao gorivo se najčešće dobija iz žitarica, kukuruza, ječma ili pšenice. Može se mešati sa benzinom u cilju povećanja oktanskog broja i smanjenja emisije štetnih gasova.

Kukuruz –  glavna sirovina za proizvodnju bioetanola, alkohola koji se dobija prvenstveno iz zrna kukuruza. Motori koji koriste bioetanol su ekološki prihvatljiviji jer imaju bolje sagorevanje, sadrže manje čestica i izduvni gasovi nemaju neugodan miris. 

Izvor: www.wikimedia.org

Alge – čine veliku grupu organizama u koju spadaju raznovrsni oblici, od jednoćelijskih do višećelijskih. Rastu i u otpadnoj i u morskoj vodi. Za život su im potrebni samo sunce i ugljen-dioksid. Neke alge proizvode skrob od kojeg se dobija etanol, dok druge stvaraju kapljice ulja od kojih se dobija biodizel. Hektar pod algama bi godišnje mogao da daje prinos veći od 20 t biogoriva. 

Prirodni gas –  sadrži metan čiji je udeo 80-90%. Pored metana prirodni gas sadrži i etan, propanbutan i u određenim količinama vlažni bogati zemni gas. Nastao je iz taloga mikroorganizama koji je izložen visokim pritiscima i dejstvu bakterija uz odsustvo kiseonika. 

Tečni naftni gas je bezbojan, eksplozivan i veoma zapaljiv. Skladišti se u tečnom stanju, a tokom upotrebe prelazi u gasovito stanje. Prednosti tečnog naftnog gasa: mala količina ugljen-dioksida, azotnih oksida, sumpor-dioksida i čestica čađi prilikom sagorevanja. 

Električna energija i energija Sunca

Vozila na električni pogon se pokreću na više načina: pomoću baterija, gorivnih ćelija, a u poslednje vreme i energije Sunca. Vozila na baterije električnu energiju za kretanje obezbeđuju iz litijum-jonskih baterija, koje se mogu puniti. Vozila na gorivne ćelije električnu energiju dobijaju iz elektrohemijskih procesa u gorivim ćelijama (hemijska reakcija komprimovanog vodonika i kiseonika, čiji je krajnji produkt vodena para).  Treći najčešći način dobijanja električne energije jeste energija Sunca, koja se prikuplja uz pomoć solarnih panela, koji energiju sunčevog zračenja direktno pretvaraju u električnu energiju. 

Iskorišćene pelene – jedan od zanimljivijih izvora za dobijanje pogonskog sredstva. Uz pomoć postupka koji se zove piroliza, a koji se zasniva na zagrevanju materijala u okruženju bez kiseonika, gde se molekuli razlažu i tako nastaju korisni nusprodukti. Ovaj način dobijanja alternativnog goriva mogao bi imati široku primenu imajući u vidu koliko se iskorišćenih pelena svakog trenutka na planeti baci u smeće. 

Automobilske gume – cementara ,,Holcim” koristi automobilske gume kao alternativno gorivo već pet godina i suočava se sa velikim problemom jer ne postoji dovoljno guma u zemlji, koje se mogu iskoristiti kao gorivo.

Električne rikše –Indijska populacija za prevoz koristi električne rikše koje predstavljaju tradicionalno indijsko vozilo. Putnici ih preferiraju jer su brze i ekološki prihvatljive. U Japanu se takođe koriste rikše čiji je pod napravljen od bambusa, a lepeze koje služe kao vrata sastavljene su od papira na bazi pulpe. Napredni Japanci koriste i taksi vozilo koje je skoro u potpunosti napravljeno od bambusa. 

Dakle postoje rešenja koja bi mogla bez ikakvih problema da zamene upotrebu fosilnih goriva! A kao što je navedeno, saobraćaj je široko rasprostranjen, takoreći nema grada u kome se ne koristi u bilo koje svrhe. Dakle, umesto da jedan automobil prevozi jednog putnika, vozite se gradskim prevozom ili jednostavno povezite još nekoga sa sobom. Imaćete društvo, učinili ste dobro delo, manje se zagađuje ova naša već dovoljno ugrožena planeta Zemlja, a možete i da uštedite!

1 KOMENTAR

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime