Занимљивости, Рециклажа

Како наше старе батерије могу да помогну кукурузу да расте?

Батерије из мобилних телефона, дигитрона, сатова, рачунара, колико њих само завршава на комуналном отпаду. Када се истроше, нама су бескорисне, а можемо их искористити за покретање новог живота. 🙂

Типична алкална батерија састоји се од металне цеви, са унутрашње стране обложене папиром и пластиком. Унутар ње налази се анода од цинка, и катода израђена од мангана. То су материјали које компаније које се баве рециклажом батерија управо и траже. Ови метали заправо могу да служе као стимулатори раста кукуруза.

Први корак у рециклажи батерија је сортирање, затим млевење, чиме се из батерија добијају комадићи папира, пластике, челика, цинка и мангана. Трећи корак је раздвајање помоћу специфичних сита која издвајају чисте метале, цинк и манган, који су у овом случају потребни. Ови метали се додају пољопривредном ђубриву, и користе се за обогаћиваље земљишта, јер присуство ових метала повећава брзину фотосинтезе и стимулише раст корена кукуруза.

Преостали материјали из батерија могу да се користе за добијање натријум-сулфата, који се касније користи за добијање детерџената, стакла и тканине. Из целокупне прераде остаје нам олово, које се као тешки метал, који је опасан за здравље човека и целокупну животну средину одлаже на прописан начин.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: