Енергија, Занимљивости, Здравље

Утицај нејонизујућег зрачења на животну средину

Нејонизујућа зрачења су електромагнетна зрачења. Ово зрачење не поседује довољну енергију да изазове јонизацију атома у живим организмима, због чега се сматрају  мање штетним од јонизујућих зрачења. Човек је свакодневно изложен нејонизујућем зрачењу великог броја извора зрачења, како природних тако и вештачких. Природни извори нејонизујућих зрачења су ретки и изразито слаби. Једини извори су Сунце, удаљени пулсари (неутронске звезде), остали космички и земаљски извори као што је муња или Земљино магнетно и електрично поље. Сви остали извори нејонизујућих зрачења су антропогеног порекла.

Нејонизујућа зрачења обухватају: 

 • ултраљубичасто или УВ-зрачење (таласне дужине (100 – 400 nm),
 • видљиво зрачење или светлост (таласне дужине 400 – 780 nm), 
 • инфрацрвено или ИЦ-зрачење (таласне дужине 780 nm – 1 mm), 
 • радиофреквентно зрачење (фреквенције 10 kHz – 300 GHz), 
 • електромагнетна поља ниских фреквенција (0 – 10 kHz),
 • ултразвук (фреквенција већа од 20 kHz) и
 • ласерско зрачење.

Електромагнетно поље

Нискофреквентно електромагнетно поље се користи у енергетским применама (пренос, дистрибуција и разне примене) и за стратешку комуникацију подморница. Ова поља производе веома различити уређаји и постројења како у кући тако и на радном месту. То су, на пример, машине за фотокопирање, енергетски водови, трансформатори (трафостанице), кућни апарати, електрични возови, рачунари, а данас  и базне станице мобилне телефоније које су постале актуелне брзим развојем технологије (2Г, 3Г, 4Г и 5Г мрежа).

Високофреквентно електромагнетно зрачење се примењује за радио и телевизију, радар, и остале радиофреквентне-микроталасне комуникационе уређаје, за поморске и ваздухопловне радио навигацијске уређаје.

Електрично поље

Протицањем течности кроз цеви, ходањем по теписима или подовима од изолационих материјала, скидањем најлонске одеће и слично, стварају се електрични набоји и тиме статичка електрична поља. Таква статичка електрична поља постају екстремно високи напони од 100.000 V, а често су узрок експлозија ако се њихово пражњење одвија у атмосфери запаљивих гасова или прашине. Земља, такође, ствара статично електрично поље које зависи од стања атмосфере.

Утицај на животну средину и здравље човека

Као конкрентан и доказан негативан утицај нејонизујућег зрачења јесте једино заузимање простора и уништавање станишта инсталацијом далековода, трафостаница и базних станица мобилне телефоније. Данас се технологија брзо развија и шири према потребама човечанства, чија популација из дана у дан расте као и наше потребе.

Последњих неколико година повећало се занимање јавности за утицај нејонизујућих електромагнетних поља на здравље човека, нарочито када се подигла паника око 5Г мреже. Електромагнетна поља могу изазвати биолошке ефекте који понекад могу довести до негативних ефеката на здравље. Важно је разликовати та два појма. Биолошки ефекат се јавља кад излагање електромагнетним пољима узрокује физиолошке промене у биолошком систему које се могу открити мерењем или опажањем. Негативан ефекат на здравље се јавља када је биолошки ефекат излагања пољу изван нормалног распона које организам може компензовати и који је противан тренутном здравственом стању особе.

Неки биолошки ефекти могу бити нешкодљиви, као што је телесна реакција повећања протока крви у кожи као одговор на мало повећање сунчевог загревања. Неки ефекти могу бити повољни, као што је осећај топлоте од директне сунчеве светлости у хладном дану, или чак могу довести до позитивних ефеката на здравље, као што сунчева светлост помаже телу у призводњи витамина Д. Ипак неки биолошки ефекти могу бити негативни за здравље, као што су опекотине или рак коже.

Мобилни телефони данас су саставни дeо савремених телекомуникација. Данас у свету  66,72% популације поседује мобилни телефон, а тај број се још увек брзо повећава. С обзиром на огроман број корисника мобилних телефона, чак и мали негативни ефекат на здравље би могао имати велике последице на јавно здравство. Већина студија до сада је испитивало резултате краткотрајног излагања целог тела радиофреквентним пољима пуно јачим од оних који се обично повезују са бежичним комуникацијама. Досадашња научна истраживања не указују на постојање негативних утицаја на здравље због излагања ниским, нетермичким јачинама електромагнетних поља мобилних телефона. 

Извештавано је и о другим учинцима употребе мобилних телефона као што су промене у крвном притиску, можданој активности (ЕЕГ), времену реакције и структури сна. Ови учинци су мали и чини се да нису значајни за здравље. Истраживања су јасно показала повећани ризик од саобраћајних несрећа када се мобилни телефони (ручни или енг. hands-free) користе током вожње. Тај ефект је можда повезан са ометањем возача при вожњи, а не са последицама радиофреквентних зрачења из уређаја.

Микроталасне пећнице иако представљају један од најомиљенијих кућних апарата, зраче нејонизујућим зрачељем. Зрачење ових електромагнетних таласа не разара ткиво, већ га снажно и брзо загрева. Расипни електромагнетни таласи, који продиру изван пећнице, врло нагло опадају са удаљавањем од пећнице. Многе земље имају стандарде којима се ограничава снага расипних електромагнетних таласа. Микроталасне пећнице израђене у складу са тим стандардима, неће представљати опасност за здравље широке популације. Ипак, микроталасна  пећница са оштећеним вратима може бити извор опасног зрачења. 

Данас постоји више врста радара: радари за прогнозу времена, војни радари, радари за надзор и контролу ваздушног саобраћаја итд. Сви они емитује микроталасе са фреквенцијама од неколико стотина MHz до десетак GHz. Многи радари ротирају или се померају горе-доле и на тај начин редукују густину снаге којој могу бити изложени људи. Посебну пажњу захтевају војни, неротирајући радари са снопом великих снага, када је неопходна забрана приступа у подручје опасног зрачења.

Да би се електрична енергија пренела на велике удаљености користе се далеководи високог напона. Пре дистрибуције становништву, или локалним предузећима, напон се обара трансфостаницама до средње вредности. Преносни и дистрибутивни водови, као и електрична кола апарата у домаћинству, генеришу електрична и магнетна поља исте фреквенције као и електрична струја. Међутим, интензитет поља (електричног и магнетног) се смањује удаљавањем од линије. На удаљености између 50 и 100 метара, интензитет оба типа поља пада на вредност која се мери у зонама смештеним далеко од линија високог напона. Поред тога, зидови зграде редукују интензитет електричног поља на вредност која је знатно мања него на сличним спољашњим тачкама. Најинтензивнија електрична поља, која се сусрећу у окружењу, су испод далековода високог напона. Најинтензивнија магнетна поља се сусрећу у непосредној близини мотора и других електричних апарата, као и у близини неких уређаја који се користе у медицинске сврхе. 

Интензитет магнетног поља, присутан у близини различитих електричних апарата, може бити веома променљив. Интензитет поља не зависи од препрека, сложености, снаге или бучности апарата. С друге стране, овај интензитет може доста варирати од једног до другог апарата, чак и кад су исти по изгледу. На пример, неки фенови за косу окружени су врло јаким магнетним пољем, док код других ово поље практично не постоји. Ове разлике проистичу из концепције апарата. 

Електрични возови имају једну или више електричних локомотива, које су одвојене од путничких вагона. Посада локомотиве је изложена електромагнетним пољима електричних мотора и остале електричне опреме. Путници су углавном изложени електромагнетним пољима која ствара напојни надземни високо напонски вод наизменичне струје изнад пруге. Становници, који живе уз пругу, могу бити изложени електромагнетним утицајима надземног напојног вода, као код преносних надземних високонапонских водова, али је ниво изложености знатно нижи и варира од државе до државе.

Многи телевизијски екрани слични су мониторима рачунараи делују на сличним принципима. Они стварају статичка електрична поља и променљива електрична и магнетна поља, при различитим фреквенцијама. Ипак, најновији екрани са течним кристалима, не стварају електромагнетна поља значајнијих јачина. Екрани старијих генерација (са катодним цевима) стварају много јача статичка електрична поља. Екрани новијих генерација (LCD, LED, плазма) су проводни и смањују статичка електрична поља.

Али не треба заборавити ни на позитивне учинке нејонизујућих електромагнетних поља. Она се данас широко примењују у стоматологији, у лечењу рака, чира и пробавних сметњи, кардиоваскуларних болести, неуролошких поремећаја и др. Електромагнетна поља изазивају синтезу протеина стреса што се може користити у терапијске сврхе. Занимљива је и примена електромагнетних поља у електрохемотерапији и генској терапији. Електромагнетна поља се користе код лечења рана и зарастања костију. Познато је да једносмерне струје могу изазвати смањење тумора. Различита електромагнетна поља могу значајно убрзати регенерацију периферних нерава. 

Границе излагања нејонизујућим зрачењима

Велики и различит број извора нејонизујућих зрачења у окружењу, условио је доношење одговарајућих националних прописа и закона у већини европских земаља као и у Србији. У земљама Европске уније регулатива из области заштите од нејонизујућих зрачења је веома обимна. Постоји велики број закона, директива, правилника, стандарда и препорука у области заштите од радиофреквентног зрачења. Од посебног су значаја препорука Савета Европе, Светске здравствене организације као и Међународне комисије за заштиту од нејонизујућег зрачења (ICNIRP) у вези са коришћењем извора нејонизујућих зрачења. У њима се саветује опрезан приступ као превентивна мера, која подразумева: стриктну примену националних и међународних стандарда, примену мера заштите од нејонизујућих зрачења, активно учешће локалне власти и становништва и информисање јавности. У Србији постоји  Закон о заштити од нејонизујућег зрачења и  Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима.

Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата скуп мера и поступака којима се спречава или умањује штетно дејство нејонизујућих зрачења у животној средини. Постоје одређени општи поступци и сугестије за смањивање нивоа електричних и магнетних поља на радном месту, у кући и у окружењу. Неки од њих јесу следећи:

 • поставити правилно уземљење;
 • користити свежњеве каблова и уврнуте каблове за смањење стварања поља; 
 • постављати уређаје који пуно троше електричну енергију, као што је бојлер, даље од спаваћих соба, кухиње, и слично;
 • избегавати употребу уређаја, нпр. електрични сат, близу кревета; 
 • користити мониторе са малом емисијом;
 • смањити употребу рачунара, такође је препоручљиво да оператери за монитором у циљу смањења напрезања очију узимају одмор, на пример, након сат рада за монитором;
 • не служите се електричним апаратима током грмљавинског невремена (електрична пегла, фен за косу…);
 • остати у свом аутомобилу на путу током грмљавинског невремена, јер аутомобили дају потпуну заштиту од грома (Фарадејев кавез);
 • остати у затвореном (стан, кућа и сл.) и не излазити, нити се задржавати напољу током грмљавинског невремена;
 • ако је задржавање напољу на отвореном неизбежно, најбоља је заштита у некој пећини, у каналу, дубокој долини или кањону, уз подножју стене, у унутрашњости густе шуме, или међу густим дрвећем (али одабрати ниже стабло окружено вишим стаблима);
 • ако се не може наћи заклон, најбоља је заштита чучнути, држећи се даље од појединачних стабала. Удаљити се од дрвореда. Избегавати највиша места у околини, усамљене колибе и планинске врхове.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: