Богатство планете, Занимљивости, Обновљиви извори енергије, Одрживи развој, Утицај човека на Земљу

Одрживи развој

Често се сусрећемо са појмом одрживог развоја како у свакодневним разговорима, тако и преко телевизије или интернета. Тема је врло озбиљна и значајна.
Морамо бити свесни да су ресурси на планети ограниченог трајања, то се за необновљиве подразумева, али и обновљиве треба паметно користити. Климатске промене су очигледне и сасвим сигурно алармантне. Често се запитамо куда ово време води, осврћемо се на политичку ситуацију у земљи или свету, а нисмо ни свесни колико је са друге стране разлога за бригу.
Принцип полази од права садашњих генерација да задовоље своје потребе али исто тако без угрожавања будућих генерација за истим правом.

Одрживи развој промовише равномерно развијање уз економски бољитак који би обезбедио смањење сиромаштва, унапређење квалитета живота и смањење нивоа загађености на минимум,  спречавање свих будућих, потенцијалних загађења и очување биодиверзитета.
Термин одрживости представља способност трајања неког ресурса. Природна одрживост може се најбоље представити на примеру прашума или великих шумских система, дрвеће се само регенерише, расте ново али исто тако и одумире. Природа сама по себи поседује способност одрживости у смислу дуговечног очувања и продукције живог света. У цели тај природни циклус убацио се човек својим деловањем и постао део система, тако да принцип одрживости са човековим деловањем се практично своди на умереност и обновљивост, дакле умереност је везана за необновљиве ресурсе који се морају паметно и постепено трошити док обновљивост представља временску димензију у којој се ресурси могу обновити.

Пример одрживости би могли бити Ујединјени Арапски Емирати, као изузетно богата земља са пуно природних богатстава. Међутим и ту постоји проблем, они су једна може се рећи пустињска држава, имају доста проблема са водом и храном, с тога улажу пуно средстава како би се све то обезбедило. Супротно томе можемо споменути и једну малу острвску државу Науру, смештену у Меланезији уз саму ивицу екватора.

geography-of-nauru0.gif

Средином осамдесетих година прошлог века била је најбогатија земља на свету по глави становника, имали су богате резерве фосфата, настале од птичијег измета, гуана. Када су кренули са експлоатацијом резерви, дошло је до тога да су деведесетих година све исцрпели и услед лоше организације и управљања богатство је изгубљено. Науру је данас најсиромашнија земља, еколошки разорена и уништена, све је ово последица немарног коришћења необновљивих ресурса.

Будимо паметни и довољно свесни ситуације да морамо мислити на будућност и на то какву планету остављамо за собом генерацијама после нас.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: