Naslovna Aktivizam i edukacija Nikad bliži „Srbiji bez krzna“

Nikad bliži „Srbiji bez krzna“

203
0

Sa ponosom možemo da kažemo da je kako kod nas, u Beogradu, tako i u gradovima regiona: Sarajevu, Budimpešti i Sofiji zabeležen neverovatan odziv aktivista na maršu za zabranu upotrebe prirodnog krzna! “Fur Free Forever” okuplja aktiviste za zaštitu životinja i zaštitare životne sredine, koji planiraju da nastave sa kampanjom sve dok se ne zatvori i poslednja farma za proizvodnju krzna u Srbiji i zemljama regiona. Prema očekivanjima organizatora, farme za uzgoj krzna u Srbiji i Bugarskoj trebalo bi da budu potpuno zabranjene do kraja ove godine. Što se tiče Bosne i Hercegovine, zabrana je trebalo da stupi na snagu 01.01.2018. ali je odložena pa je tranzicioni period produžen do 2028. godine.
Za početak jedna činjenica: proizvodnja 1 kg krzna od vizona jednaka je emisijskom faktoru od oko 110 kg CO2, što je jednako zagađenju pri vožnji automobilom dužom od 1.250 km. Obzirom da je za 1 kg krzna potrebno oko 11 životinja, a da one prosečno pojedu oko 560 kg hrane za svog života, morate priznati da je održivost ove industrije prilično neefikasna i da se vrlo lako može dovesti u pitanje.

Vizon (američki nerc)

Uticaj proizvodnje krzna upoređivan je sa proizvodnjom drugih tekstilnih materijala i pokazalo se da od 18 različitih pitanja vezanih za životnu sredinu kao što su klimatske promene, eutrofikacija i toksične emisije, kroz čak 17 stavki je proizvodnja krzna znatno štetnija od drugih industrija tekstila. Pritom, uticaj na klimatske promene i životnu sredinu nije visok samo u poređenju sa proizvodnjom tkanina nego i pri proizvodnji drugih sirovina – retko koja industrija može da se poredi sa zagađenjem koje se postiže proizvodnjom prirodnog krzna.

Istraživanja u kojima su poredili štetnost proizvodnje prirodnog i veštačkog krzna pokazala su da veštačko krzno ima čak 5 puta manje štetan uticaj na životnu sredinu, a da je pritom životni vek oba krzna jednak. Naravno, treba dodati da su i alternativni materijali daleko ekološki zdraviji, kako za čoveka tako i životno okruženje.
Da li znate da odeća od prirodnog krzna sadrži veoma opasne i kancerogene hemikalije, alergene, kao i hemikalije koje izazivaju endokrine poremećaje? Krzno i koža životinja se snažno tretira hemikalijama kako bi se sprečila razgradnja kože životinja – pomoću teških metala, organskih rastvarača, organohlornih pesticida, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i redukovanih organskih nitratnih jedinjenja. U industriji proizvodnje prirodnog krzna koristi se čak preko 300 različitih hemikalija, te pored uticaja na zdravlje čoveka i otpadni materijali imaju velik udeo pri isticanju štetnosti ove industrije po životnu sredinu time što se direktno zagađuju vode, a samim tim i zemljište.

Na našem podneblju pokrenuta je regionalna kampanja “Fur Free Forever” koja predstavlja pokret koji je uspostavilo 5 organizacija iz 5 zemalja, sa konačnim ciljem da se postigne zabrana za proizvodnju prirodnog krzna širom regiona i dalje. Oko 250.000 životinja se ubija u ovim zemljama: vizoni, činčile, angorski zečevi i lisice. Zvanična zakonska zabrana proizvodnje prirodnog krzna u Srbiji treba da stupi na snagu 1. januara 2019. godine i upravo zato je uvođenje ove zabrane pod velikom pretnjom. 10 godina je bilo i više nego dovoljno da krznari u datom roku zatvore svoje farme ili pređu na obnovljivije oblike proizvodnje, međutim kako imaju veliki lični interes i dobit, radi se na tome da se zabrana nelegalno produži ili što je najgore – izbriše.
Odbranimo zakon!

Da li se i Vi zalažete za #furfree Srbiju? Evo i prilike – potpisivanjem peticije na sledećem linku:

Peticija – zabranimo uzgoj krznašica u Srbiji

This slideshow requires JavaScript.

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime