Насловна Активизам и едукација УНЕСКО – лабораторија идеја

УНЕСКО – лабораторија идеја

1784
0
Зграда Унеска, Извор: UNESCO
Време читања: 3 минута

Унеско – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization како и име говори је организација Уједињених нација чији је основни циљ успостављање и одржавање мира у свету кроз међународну сарадњу у науци, култури и образовању. Основана је 16. новембра 1945. године у Паризу где јој је и седиште. 

Данас ова организација броји 193 земље чланице и још 11 придружених чланова које су укључене у рад ове организације кроз пет главних програма: образовање, природне науке, друштвене науке, култура и комуникација и информисање.

Не бисмо погрешили када бисмо рекли да је Унеско скоро па у свим сегментима друштва. Између осталог, ова организација се бави:

  • аутохтоним народима који данас чине недоминантни део друштва (Индијанци, Маори, Ескими, Лапонци, итд.),
  • земљама у развоју и малим острвским земљама,
  • младим људима и децом,
  • културним наслеђем, различитошћу и заштитом културних добара,
  • људским правима, слободом и једнакошћу између полова,
  • науком, заштитом животне средине и одрживим развојем,
  • борбом против климатских промена,
  • пружањем помоћи становништву погођеном временским непогодама, итд.

Унеско се води тиме да свако дете и сваки грађанин света треба да има право на слободу говора, приступ квалитетном образовању, а кроз промовисање културног наслеђа, ова организација ојачава везе између народа. С обзиром на то је ова организација активна на свим пољима, постоје два глобална приоритета, а то је пре свега Африка, где Унеско брине о 54 афричке земље. Други приоритет је једнакост полова широм света. 

Земље чланице Унеска
Извор: UNESCO

Како Унеско успева да покрије све ове области?

Од оснивања оранизације реализовано је преко 500 пројеката широм света. Неки од важнијих програма из области природних наука путем којих УНЕСКО пружа податке о климатским променама, безбедности воде, биодиверзитету, океанима су: Међународни хидролошки програм (IHP), Међународни програм за науку и геопаркове (IGGP), Човек и биосфера (MAB), Светски програм процене воде (WWAP) итд. 

Сваки програм има јасно дефинисан циљ, али могу се извући неки заједнички за све – успостављање функционалног модела заштите животне средине, очувања природе и хармонични однос човека и природе.

Унескова светска баштина

Програм светске баштине је један од најпрепознатљивијих програма Унеска. Основан је Конвенцијом о заштити светске културне и природне баштине 16. новембра 1972. До данас су га ратификовале 193 државе света. Светска баштина заправо представља списак места које је номиновао Комитет светске баштине Унеска у циљу очувања ових локалитета од културног или природног значаја. Данас се на тој листи налази 1172 места од којих је 869 места од културног значаја, 213 од природног значаја, а 39 подручја која представљају и културну и природну баштину. Србија је чланица Унеска од 2000. године, а на овој листи се налази 5 локалитета од културног значаја код нас. То су: Гамзиград, манастир Студеница, Стари Рас и Сопоћани, Средњовековни манастири на Косову и Метохији и надгробни споменици стећци. Чак 12 локалитета је на чекању за листу природних добара. Да би одређени локалитет доспео на Листу светске баштине треба да испуњава бар један од десет наведених критеријума. Након уписивања на Листу светске баштине, држава има обавезу да се брине о њему на одговарајући начин, али и да редовно подноси извештаје о стању тог добра. На основу овог извештаја Комитет светске баштине предузима одређене мере како би се решили евентуални проблеми на локалитету. 

На сајту Унеска могу се пронаћи јако занимљиви подаци о свакој држави чланици. Ти подаци односе се на образовни систем одређене државе, проценат образованих жена и мушкараца, проценат писмених људи, просечну старост становништва и слично. Србија има свој профил на сајту. Такође, оно што је занимљиво јесте транспарентност и отвореност која је једна од главних карактеристика Унескове политике. Претраживањем сајта можете пронаћи податке о уложеном и потрошеном новцу за сваки пројекат појединачно.

Циљеви одрживог развоја

На генералној скупштини Уједињених нација 2015. године донето је 17 циљева одрживог развоја и планирано је да се спроводе наредних 15 година како би се решили неки од глобалних проблема са којима се суочавамо. Унеско, као организација УН-а активно учествује у спровођењу циљева ради смањења сиромаштва, побољшања образовања, једнакости полова, борбе против климатских промена и слично.

Циљеви одрживог развоја
Извор: UNESCO

Позивамо вас да посетите сајт Унеска и информишете се о актуелним активностима ове организације. 

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име