NaslovnaŽivi svetBiljkeUgrožene i zaštićene vrste

Ugrožene i zaštićene vrste

5105
1

Iako su naučnici dosad opisali tek oko dva miliona vrsta, procenjuje se da Zemlju nastanjuje između pet i sto miliona različitih vrsta. Ova neverovatna biološka raznovrsnost naše planete ne samo da obogaćuje naše živote, već je i neophodna za naš opstanak.

Evropa je mali region sa velikim brojem stanovnika, urbanizacijom i industrijalizacijom koje su uticale da se veliki broj biljaka i životinja nađe na listi ugroženih vrsta. Zato su pokrenute brojne akcije i inicijative za sprečavanje i zaštitu ugroženih vrsta. Pored ugroženih vrsta, više od 200 staništa nalazi se na listi ugroženih. Razlozi opadanja populacija vrsta u prirodi su većinom posledica ljudskih aktivnosti. Zemlja koju koristimo za životni prostor, hranu, odeću, stanovanje, gorivo; stvari koje kupujemo i otpad koji proizvodimo – sve to doprinosi glavnim razlozima gubitka vrsta:

 • Gubitak staništa
 • Neodrživ promet i trgovina
 • Slučajni ili uzgredni ulov
 • Klimatske promene
 • Invazivne vrste
 • Zagađenje
 • Sukob ljudi i životinja

Najpoznatiji spisak ugroženih vrsta na globalnom nivou je Crvena lista IUCN (The IUCN Red List of Threatened Species). Međunarodna unija za zaštitu prirode (International Union for Conservation of Nature – IUCN) utvrdila je kriterijume ugroženosti vrsta, na osnovu kojih se procenjene vrste svrstavaju u neke od kategorija:

 • LC (Last Concern) – poslednja briga, tj. u nižem stepenu opasnosti;
 • NT (Near threatened) – skoro ugroženi takson;
 • VU (Vulnerable) – ranjiv takson; 
 • EN (Endangered) – ugroženi takson;
 • CR (Critically Endangered) – krajnje ugroženi takson;               
 • EW (Extinct in the Wild) – takson koji je nestao u prirodi;
 • EX (Extinct) – takson koji je izumro nakon 1500. godine.

Pored njih, utvrđene su i kategorije:

 • Data deficient(DD) — takson sa nedovoljno podataka o ugroženosti;
 • Not evaluated(NE) — takson nije procenjen, ili nije procenjen po IUCNkriterijumima.

Jedan o suštinski značajnih osnova zaštite pojedinih vrsta je utvrđivanje stepena njihove ugroženosti. Na taj način određuju se prioritetne vrste za koje je neophodno ustanoviti i primeniti mere koje će obezbediti njihov opstanak u prirodi. Crvena lista sadrži preko 49.000 procenjenih vrsta, podvrsta, varijeteta i subpopulacija koje obuhvataju raznovrsnost taksona. Više o tome možete pročitati na: www.iucnredlist.org, a koje su sve zaštićene i ugrožene vrste u Srbiji možete pogledati ovde.

Divlje vrste koje su ugrožene ili mogu postati ugrožene, a koje imaju poseban značaj sa genetičkog, ekološkog,  naučnog i drugog aspekta, označavaju se kao strogo zaštićene divlje vrste.

Strogo zaštićenom divljom vrstom može se proglasiti:

 • vrsta iščezla i vraćena programom reintrodukcije;
 • krajnje ugrožena divlja vrsta;
 • ugrožena divlja vrsta;
 • reliktna vrsta;
 • lokalni endemit;
 • stenoendemit;
 • međunarodno značajna i zaštićena divlja vrsta;
 • vrsta kojoj je iz drugih razloga potrebna stroga zaštita.

Zaštićenom divljom vrstom može se proglasiti:

 • ranjiva divlja vrsta;
 • endemična vrsta;
 • indikatorska i ključna vrsta;
 • reliktna vrsta;
 • međunarodno značajna i zaštićena divlja vrsta.

Na osnovu procene ugroženosti pojedinih vrsta i obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, kao i na osnovu nacionalnih i međunarodnih crvenih lista ili crvenih knjiga i druge stručne dokumentacije, ministarstvo i zavodi proglašavaju divlje vrste strogo zaštićenim divljim vrstama.

Zavod za zaštitu prirode Srbije angažovan je:

 • na zaštiti i očuvanju divljih vrsta zaštitom njihovih staništa, 
 • za pokretanje postupka zaštite određenih područja,
 • za realizaciju različitih projekata istraživanja s ciljem utvrđivanja mera zaštite pojedinih vrsta i njihovih staništa, 
 • za vođenje monitoringa vrsta, 
 • za izdavanje mišljenja na zahteve vezano za korišćenje i promet divljih vrsta. 

Svim ovim aktivnim merama zaštite retkih i ugroženih vrsta, neposredno se doprinosi očuvanju biloške raznovrsnosti.

Neke od poznatijih ugroženih životinjskih vrsta kod nas su:

Beloglavi sup (Gyps fulvus)

A od biljnih:

Runolist (Leontopodium nivale ssp. Alpinum)

1 KOMENTAR

ODGOVORI

Molimo upišite komentar!
Molimo ovde upišite ime