Насловна Свет око нас Ваздух Коалиција 27: Забрињавајући квалитет ваздуха у Бору

Коалиција 27: Забрињавајући квалитет ваздуха у Бору

1542
0
Време читања: 3 минута

Грађанима Бора обезбедити јасне податке о томе да ли је тренутни квалитет ваздуха безбедан по њихово здравље

Коалиција 27, група организација цивилног друштва посвећених заштити животне средине пратећи напредак Србије у Поглављу 27 приступних преговора са Европском унијом, које покрива области животне средине и климатских промена, изразила је забринутост због квалитета ваздуха у Бору услед повећане концентрације сумпор-диоксида, као и због различитих података који долазе из државне и локалне мреже за мониторинг квалитета ваздуха.

Тренутно доступни подаци онемогућавају адекватну информисаност јавности.

Коалиција 27

Коалиција је позвала Министарство заштите животне средине, Агенцију за заштиту животне средине, Управу града Бора и Институт за металургију и рударство Бор да јавности разјасне због чега се разликују републички и локални подаци мониторинга квалитета ваздуха. Због таквих контрадикторности грађани самостално тумаче податке, губе поверење у надлежне институције, а своје незадовољство принуђени су да исказују кроз протесте. Истовремено, надлежне институције су у обавези да дају јасне и разумљиве податке, те да грађанима Бора представе информације о квалитету ваздуха у реалном времену и информишу о томе да ли је тренутни квалитет ваздуха који удишу безбедан по њихово здравље.

Бор, Србија
Аутор: Грозни Лаки

Према Годишњем извештају о стању квалитету ваздуха у Србији за 2018. годину који је крајем августа објавила Агенција за заштиту животне средине, ваздух у Бору био је прве катерогије односно чист и незнатно загађен. У извештају се наводи да у Србији током претходне године није забележена средња годишња вредност концентрације сумпор-диоксида изнад граничне вредности (50 µg/m3).

У последњем доступном месечном извештају Агенције наводи се да је током септембра 2019. године забележено 10 прекорачења дневних граничних вредности сумпор-диоксида на две мерне станице у Бору и укупно 51 прекорачење сатних вредности на три мерне станице у том граду.

Са друге стране, подаци из локалне мреже мониторинга показују другачију слику о квалитету ваздуха у Бору током 2018. године. Извештај који израђује Институт за металургију и рударство Бор показује да је средња годишња вредност концентрације сумпор-диоксида била изнад граничне вредности од 50 µg/m3 и износила је 70 µg/m3. Такође, последњи доступан месечни извештај Института за август ове године показује да је само током тог месеца забележено чак 22 прекорачења дневних граничних вредности.

Имајући у виду горе наведене информације, које су јавно доступне, Коалиција 27 истиче да је према важећим прописима у Србији дозвољена концентрација сумпор-диоксида 50 µg/m3 за календарску годину, дозвољене дневне граничне вредности су 125 µg/m3 док је дозвољена гранична сатна вредност 350 µg/m3. Дневне вредности не смеју бити прекорачене више од 3 пута током календрске године, док се граничне сатне вредности не смеју прекорачити више од 24 пута за период од годину дана.

Подаци о квалитету ваздуха у реалном времену доступни на сајту Агенције показују да су сатне концентрације сумпор-диоксида крајем септембра достизале вредности и преко 1250 µg/m3, као и да су дневне граничне вредности сумпор-диоксида у Бору прекорачене и према информацијама из извештаја Агенције за заштиту животне средине и према информацијама из извештаја Института за металургију и рударство Бор.

Закон о заштити ваздуха прописује низ мера које најдлежни органи државне управе и јединице локалне самоуправе могу предузети у случајевима када долази до прекораченња прописаних граничних вредности конентрација загађујућих материја у ваздуху.

Грађани Бора узрок за повећане концентрације сумпор-диоксида виде у емисијама које долазе из топионице бакра у том граду. Из Коалиције 27 нас подсећају да надлежни органи морају јавности обезбедити увид у извештаје о годишњем билансу емисија загађујућих материја у ваздуху из поменутог извора загађења, које је компанија „Serbia Zijin Bor Copper” у обавези да достави органима. Такође, позивају компанију „Serbia Zijin Bor Copper” да заинтересованој јавности достави своје годишње и месечне извештаје о емисијама у ваздух и извршеним мерењима.

„У складу са захтевима стандарда ISO 14001, компанија „Serbia Zijin Bor Copper” дужна је да информације у вези са системом управљања животном средином екстерно комуницира са заинтересованим странама”, наведено је у саопштењу Коалиције 27.

Коалиција 27 подржава грађане Бора у настојањима да остваре своје право на здраву животну средину које им је гарантовано Уставом Републике Србије, те позивамо надлежне органе да им појасне које мере су предузете или ће бити предузете како би се унапредио квалитет ваздуха у њховом граду, а измерене концентрације сумпор-диоксида смањиле.

Позивамо и Делегацију Европске уније у Србији да надлежним органима и одговорним оператерима упути захтев за поштовање постојећих прописа и стандарда квалитета ваздуха у Србији, као и примену принципа Европске уније у заштити животне средине који су интегрисани у правни оквир Републике Србије, што је држава као кандидат за чланство у Европској унији дужна да чини.

Коалиција 27

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име