Насловна Енергија Обновљиви извори Коалиција 27: Држава да поштује своје прописе и спречи легализацију МХЕ „Звонце”

Коалиција 27: Држава да поштује своје прописе и спречи легализацију МХЕ „Звонце”

1645
0
Време читања: 2 минута

Саопштење преносимо у целости:

Дуги низ година, колико Коалиција 27 прати прописе из области заштите природе и животне средине, расте одсуство владавине права. Честа су кршења прописа, њихова недоследна примена и спровођење само „форме ради“ бројних процедура, које би требало да заштите животну средину и здравље људи, како од стране загађивача, тако и од стране државних органа. Овакве праксе су видљиве у свим областима заштите животне средине, од квалитета ваздуха, заштите природе, управљања отпадом до управљања водама, а током трајања епидемије болести COVID19, биле су учестале, што је забрињавајући тренд који води ка угрожавању јавних добара, јавног здравља и безбедности људи, имовине и инфраструктуре у Србији.

Најновији пример последица непоштовања прописа имали смо прилику да видимо крајем јуна, када је у поплави магистрални пут Ариље-Ивањица остао без дела асфалта услед изливања реке. Из реке Голијске Моравице избијају бетонски шипови будуће мини-хидроелектране (МХЕ) „Брусник“ чија је изградња, према анализи Регулаторног института за обновљиву енергију и животну средину (РЕРИ), незаконита. WWФ Адриа и Еколошко удружење „Рзав” истичу да је подизањем прага акумулације, као и изградњом шипова смањен не само попречни профил речног корита, већ и протицајна моћ воде, односно хидраулички режим водотока, који су нанешена стабла дрвећа заустављала у кориту и изазвала вртложење, локално исталожавање наноса и рушење обале.

Да МХЕ „Брусник” није једини пример непоштовања прописа потврђује и случај МХЕ „Звонце“ која је, према важећим прописима Републике Србије, незаконито изграђен објекат а која је, упркос томе, добила употребну дозволу. Како наводи РЕРИ, током изградње МХЕ „Звонце” деривациони цевовод је постављен у корито реке, упркос претходно наведеним изричитим забранама надлежних органа. Изградњом ове МХЕ прекинут је природни ток Ракитске реке и покренуто клизиште на приватним парцелама становника села Звонце. Решењем Министарства заштите животне средине инвеститору је забрањено извођење радова и наложено да терен обухваћен радовима санира и врати у претходно стање зато што су радови извођени супротно условима Завода за заштиту природе. Налазом републичке инспекције утврђено је и да је на десној обали, у висини водозахвата, дошло до активирања клизишта, а да је на левој обали уништена вегетација. Инвеститор је био обавезан да поступи у складу са Решењем одмах по пријему истог, док жалба на решење није могла да одложи извршење. Упркос свим неправилностима које су пратиле изградњу МХЕ „Звонце“, забранама које су одредили надлежни органи, као и последицама по животну средину и безбедност становника села Звонце, Општинска управа општине Бабушница је 24. јуна 2020. године издала употребну дозволу за МХЕ „Звонце“.

С обзиром на велике штете које евидентно настају као последица непоштовања прописа, позивамо државне органе да поштују владавину права и спрече кршење прописа у области заштите животне средине. Органи државне управе би требало да буду пример другима. Стога, апелујемо на надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да поништи решење и спречи легализацију незаконитог објекта „Мала хидроелектрана Звонце“.

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име