Насловна Енергија Утицај нејонизујућег зрачења на животну средину

Утицај нејонизујућег зрачења на животну средину

7245
0
Време читања: 7 минута

Прво да објаснимо шта је уопште зрачење. Зрачење или радијација је усмерени пренос енергије путем честица (нпр. алфа и бета честице) или таласа (нпр. радио-таласи). Када се енергија преноси путем честица онда се то зрачење назива честично, а када се енергија преноси путем таласа то је онда електромагнетно зрачење.

Онда, шта је разлика између јонизујућег и нејонизујућег зрачења? Јонизујућа зрачења јесу честична зрачења која спадају у електромагнетни спектар зрачења и могу да јонизују материју и атом док продиру кроз људско тело и изазивају оштећења у ћелијама. Нејонизујуће зрачење не поседује довољну енергију да изазове јонизацију атома у живим организмима, због чега се сматрају мање штетним од јонизујућих зрачења.

Електромагнетни спектар: Десно је електромагнетни спектар који обухвата јонизујуће зрачење иразито високе фреквенције, а малих таласних дужина, лево је спектар електромагнетног нејонизујућег зрачења, а само мали део овог спектра ми видимо и то је видљива светлост која обухвата фреквенције од 4×1014Hz до 7,9×1014Hz.

У електромагнетном спектру нејонизујуће зрачење обухвата две широке области: нејонизујућа електромагнетна поља и оптичко зрачење. Данас посебно причамо о нејонизујућим електромагнетним пољима. Иако вам ово звучи веома досадно и осећате се да сте се вратили у школу и на часове физике, потрудићу се да не будем тако сувопарна и досадна 🙂

Оптичко зрачење је нама прилично блиско и познато, само га нисмо никад знали по оваквом називу, а ту спадају: УВ зрачење, видљива светлост и инфрацрвено (ИЦ) зрачење.  

Човек је свакодневно изложен нејонизујућем електромагнетном зрачењу, мање из природних, а више из вештачких извора. Природни извори нејонизујућих зрачења су ретки и изразито слаби. Једини природни извори су Сунце, удаљени пулсари (неутронске звезде), остали космички и земаљски извори као што је муња или Земљино магнетно и електрично поље. Сви остали извори нејонизујућих зрачења су антропогеног порекла.

Нејонизујућа електромагнетна поља обухватају:

  • нискофреквентна зрачења (трафостанице, далеководи, рачунари, електрични возови) и 
  • високофреквентна зрачења (радио и телевизијске антене, базне станице мобилне телефоније, индустријски, научни и медицински уређаји, микроталасне пећнице).

Ово је само најосновнија подела нејонизујућих магнетних поља, а како бих вам дочарала колико је подељен и комплексан овај електромагнетни спектар, ево примера како се деле само радио-таласи:

Радио опсегФреквенција и таласна дужина таласаУпотреба
Екстремно ниске фреквенције3-30 Hz100000-10000 kmКомуникација са подморницама
Супер ниске фреквенције30-300 Hz10000-1000 km
Ултра ниске фреквенције300-3000 Hz1000-100 kmКомуникација у рудницима
Врло ниске фреквенције3-30 kHz100-10 kmНавигација, геофизика, бежични монитори срчаног ритма, сигнал за тачно време
Ниске фреквенције30-300 kHz10-1 kmAM дуготаласно емитовање (Европа и делови Азије), радио аматери
Средње фреквенције300-3000 kHz1000-100 mЛавински примо-предајници (служе за проналажење људи затрпани снежном лавином)
Високе фреквенције3-30 MHz100-10 mКраткоталасно емитовање, поморска и мобилна радио-телефонија
Врло високе фреквенције30-300 MHz10-1 mFM, телевизијска емитовања 
Ултра високе фреквенције300-3000 MHz1-0.1 mМикроталасне пећнице, мобилни телефони, бежична компјутерска мрежа, BluetoothGPS, 4Г мобилна мрежа
Супер високе фреквенције3-30 GHz100-10 mmРади астрономија, микроталасни уређаји, већина модерних радара, кабловска и сателитска телевизија, сателитски радио, 5Г мобилна мрежа
Екстремно високе фреквенције30-300 GHz10-1 mmВисокофреквентни микроталасни радио релеји, радио аматери, 
Изузетно високе фреквенције300-3000 GHz1-0,1 mmДаљинска детекција, експериментално медицинско снимање за замену рендгенских зрака

Вештачки извори нејонизујућег зрачења су свуда око нас, од мобилних телефона, преко фрижидера до антена и трафостаница. У овом тексту спеменућу неке од природних и вештачких извора и како они делују на нас.

Утицај на животну средину и здравље човека

Електромагнетна поља могу изазвати биолошке ефекте који понекад могу довести до негативних ефеката на здравље. Важно је разликовати та два појма. Биолошки ефекат се јавља кад излагање електромагнетним пољима узрокује физиолошке промене у биолошком систему које се могу открити мерењем или опажањем. Негативан ефекат на здравље се јавља када је биолошки ефекат излагања пољу изван нормалног распона које организам може компензовати и који је противан тренутном здравственом стању особе. Али биолошки ефекти и негативни утицаји на здравље се данас из дана у дан оспоравају, или су вредности, односно резултати,занемарљиви. Али опет, као и јонизујуће зрачење, и ово зрачење се мора пратити и мерити.

Као конкретан и доказан негативан утицај нејонизујућег зрачења јесте једино заузимање простора и уништавање станишта инсталацијом далековода, трафостаница или базних станица мобилне телефоније. Данас се технологија брзо развија и шири према потребама човечанства, чија популација из дана у дан расте као и наше потребе.

Последњих неколико година повећало се занимање јавности за утицај нејонизујућих електромагнетних поља на здравље човека, нарочито када се подигла паника око 5Г мреже. Шта је заправо 5Г мрежа и одакле она потиче?

5Г мрежа јесте мобилна телекомуникациона мрежа. Базна станица мобилне телефоније је место на коме се налази оговараjућа опрема и уређаји (нпр. антене, радио примопредајници) и служи за повезивање базне станице са осталим деловима мобилне мреже. Ове станице помоћу радио примопредајника примају и шаљу сигнал нашим мобилним телефонима. Базна станица једног оператора може истовремено радити сад већ у пет мобилне мреже: 1Г, 2Г, 3Г, 4Г и 5Г. Разлику између ових мрежа чине њихове фреквенције, што је новија генерација мреже то је већа фреквенција, али не и опаснија. Ово значи да ће се сигнал само боље и брже преносити и размењивати подаци. Мере безбедности и заштите здравља људи и животне средине прописују да се код нас и у свету, базне станице мобилне телефоније постављају на: стубове висине 20-36 метара, највише објекте који доминирају околином, на фасаде објеката (панелне базне станице покривају одређену локацију) и покретне базне станице (за време одржавања разних скупова, концерата и сл.). Али постављају се и ради бољег примања и слања сигнала на ту висину. Штетно деловање јесте што заузимају простор како на земљи тако и ваздушно, и у случају постављања додатне конструкције за базну станицу, околина мора бити чиста и без високог дрвећа.

Мобилни телефони данас су саставни дeо савремених телекомуникација. Данас у свету 66,72% популације поседује мобилни телефон, а тај број се још увек брзо повећава. С обзиром на огроман број корисника мобилних телефона, чак и мали негативан ефекат на здравље би могао имати велике последице на јавно здравље. Истраживања су јасно показала повећани ризик од саобраћајних несрећа када се мобилни телефони користе током вожње. Тај ефекат је повезан са ометањем возача при вожњи, а не са последицама радиофреквентних зрачења из уређаја. Што значи да телефони као извори нејонизујућег зрачења заправо немају значајан ефекат на људско здравље.

Да би се електрична енергија пренела на велике удаљености користе се далеководи високог напона. Пре дистрибуције становништву, или локалним предузећима, напон се обара трафостаницама до средње вредности. Преносни и дистрибутивни водови, као и електрична кола апарата у домаћинству, генеришу електрична и магнетна поља исте фреквенције као и електрична струја. Међутим, интензитет поља (електричног и магнетног) се смањује удаљавањем од линије. Најинтензивнија електрична поља, која се сусрећу у окружењу, су испод далековода високог напона. Најинтензивнија магнетна поља се сусрећу у непосредној близини мотора и других електричних апарата, као и у близини неких уређаја који се користе у медицинске сврхе. Проблем код трафостаница јесте такође заузимање простора, али и визуелно загађење јер се можемо сложити да никоме нису лепе. Наравно и код далековода и трафостаница често може долазити до хаварија и кварова које могу да проузрокују пожар и тиме захвате и околину у којој се налазе и проузрокују штету.

Интензитет магнетног поља, присутан у близини различитих електричних апарата, може бити веома променљив. На пример, неки фенови за косу окружени су врло јаким магнетним пољем, док код других ово поље практично не постоји. Ове разлике проистичу из концепције апарата. Неки од електричних апарата могу производити буку што аутоматски постаје загађење које може представљати већи проблем. Такође су могући мањи и већи кварови који могу изазвати пожаре па чак и експлозије.

Електрични возови – Посада локомотиве је изложена електромагнетним пољима електричних мотора и остале електричне опреме. Путници су углавном изложени електромагнетним пољима које ствара напојни надземни високо напонски вод наизменичне струје изнад пруге. Становници, који живе уз пругу, могу бити изложени електромагнетним утицајима надземног напојног вода, као код преносних надземних високонапонских водова, али је ниво изложености знатно нижи. Наравно, то је све у прописаним границама и нема утицаја по здравље посаде и путника.

Многи телевизијски екрани слични су мониторима рачунара и делују по сличним принципима. Они стварају статичка електрична поља и променљива електрична и магнетна поља, при различитим фреквенцијама. Ипак, екрани новијих генерација са течним кристалима, не стварају електромагнетна поља значајних јачина. Екрани старијих генерација (са катодним цевима) стварају много јача статичка електрична поља. Екрани новијих генерација (LCD, LED, плазма) су проводни и смањују статичка електрична пољаиако представљају један од омиљених кућних апарата, зраче нејонизујућим зрачењем. Зрачење ових електромагнетних таласа не разара ткиво, већ га снажно и брзо загрева. Расипни електромагнетни таласи, који продиру изван пећнице, врло нагло опадају са удаљавањем од пећнице. Многе земље имају стандарде којима се ограничава снага расипних електромагнетних таласа.

Микроталасне пећнице иако представљају један од омиљених кућних апарата, зраче нејонизујућим зрачењем. Зрачење ових електромагнетних таласа не разара ткиво, већ га снажно и брзо загрева. Расипни електромагнетни таласи, који продиру изван пећнице, врло нагло опадају са удаљавањем од пећнице. Многе земље имају стандарде којима се ограничава снага расипних електромагнетних таласа. Микроталасне пећнице израђене у складу са тим стандардима, неће представљати опасност за здравље широке популације. Ипак, микроталасна пећница са оштећеним вратима може бити извор опасног зрачења, али као и сваки неисправан уређај треба је правилно одложити као опасан отпад.

Не треба заборавити заиста позитивне учинке нејонизујућих електромагнетних поља. Данас широко примењују у стоматологији, у лечењу рака, чира и пробавних сметњи, кардиоваскуларних болести, неуролошких поремећаја и др. Електромагнетна поља изазивају синтезу протеина стреса, што се може користити у терапијске сврхе. Занимљива је и примена електромагнетних поља у електрохемотерапији и генској терапији. Електромагнетна поља се користе код лечења рана и зарастања костију. Познато је да једносмерне струје могу изазвати смањење тумора. Различита електромагнетна поља могу значајно убрзати регенерацију периферних нерава.

Границе излагања нејонизујућим зрачењима

Велики и различит број извора нејонизујућих зрачења у окружењу, условио је доношење одговарајућих националних прописа и закона у већини европских земаља, као и у Србији. У земљама Европске уније регулатива из области заштите од нејонизујућих зрачења је веома обимна. Постоји велики број закона, директива, правилника, стандарда и препорука у области заштите од радиофреквентног зрачења. Од посебног су значаја препорука Савета Европе, Светске здравствене организације, као и Међународне комисије за заштиту од нејонизујућег зрачења (ICNIRP) у вези са коришћењем извора нејонизујућих зрачења. У њима се саветује опрезан приступ као превентивна мера, која подразумева: стриктну примену националних и међународних стандарда, примену мера заштите од нејонизујућих зрачења, активно учешће локалне власти и становништва и информисање јавности. У Србији постоји Закон о заштити од нејонизујућег зрачења и Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима.

За крај бих само закључила заједно са вама да ниједна антена било она радио или 5Г антена, не изазива негативне ефекте по људско здравље и да није потребно да их скидамо са кровова. 🙂 Ваше неисправне уређаје правилно одлажите и нећете имати проблема. 🙂

Извори:

Лазарев Б. С., Физика, Висока Технолошка Школа, Шабац, 2012.
Лазарев Б. С., Физика околине – практикум, Висока Технолошка Школа, Шабац, 2012.
Kwan-Hoong Ng (20–22 October 2003). “Non-Ionizing Radiations – Sources, Biological Effects, Emissions and Exposures” (PDF). Proceedings of the International Conference on Non-Ionizing Radiation at UNITEN ICNIR2003 Electromagnetic Fields and Our Health. (https://www.who.int/peh-emf/meetings/archive/en/keynote3ng.pdf)

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име